Erling Sande (t.v) har gitt svar på skriftlig spørsmål fra Irene Ojala. (Kuvat: Stortinget/Arne Hauge)

 

Erling Sande vil ikke gå nærmere inn på den konkrete tildelinga før departementet skal behandle en eventuell klagesak.

 

Pål vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande fra Senterpartiet har gitt svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Irene Ojala fra Pasientfokus, vedrørende tildelingen til Norske kveners forbund.

Les også: Ojala med skriftlig spørsmål til kvenministeren

«Frå 2023 er forvaltinga av alle tilskotsordningar til nasjonale minoritetar samla hos Kulturdirektoratet. Direktoratet si forvalting skal vere i tråd med reguleringane i forskriftene for dei enkelte tilskotsordningane og tildelingsbreva frå departementet», innleder Sande i tilsvaret.

«I tildelingsbrevet for 2024 er Kulturdirektoratet gjort merksam på at Stortinget har bevilga eit særtilskot på 2 millionar kroner til drift av Norske kveners forbund over kap. 567 post 73», skriver ministeren, og fortsetter:

«Norske kveners forbund har i tråd med Stortinget sitt vedtak motteke 2 millionar kroner over post 73 for 2024, men Kulturdirektoratet har redusert driftsstøtta til forbundet over post 70 med 870 000 kroner.»

Sande skriver videre at direktoratet hvert år gjør en vurdering av hvordan midlene på denne posten skal fordeles til de ulike organisasjonene som søker, basert på kravene i forskriften og innholdet i søknadene.

«Kulturdirektoratet har høve til å gjere vedtaka sine innanfor dei reguleringane som er gitt. Søkjarane har på si side rett til å klage på vedtaka. Kommunal- og distriktsdepartementet er overordna klageorgan for tilskotsordningane.»

«Det vil difor ikkje vere rett av meg å gå nærare inn på den konkrete tildelinga før departementet skal handsame ei eventuell klagesak», avslutter Sande.