Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), ser fram til oppfølgingen av Stortingets vedtak og konklusjoner knyttet til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kommunal- og distriktsministeren er opptatt av felles anbefalinger fra utvalg og at kvenene skal kunne komme med sine konkrete forslag til oppfølging av politikken.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

En av tilhørerne i Lagtingssalen på Stortinget da Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverte sin rapport 1. juni, var Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Departementet han leder, Kommunal- og distriktsdepartementet, er det departementet som har ansvaret for politikken overfor kvenene i Norge.

Ruijan Kaiku fikk ministeren i tale like etter at det formelle programmet var avsluttet.

Sterk kost

– Jeg kjenner godt til oppdraget som Stortinget har gitt. Når det gjelder arbeidet, så kjenner jeg litt til hvordan kommisjonen har jobbet, men innholdet i rapporten blir også jeg kjent med først nå, sier Gjelsvik.

Han sier at en del av det som framkommer i rapporten er ting han kan ha hørt i ulike sammenhenger, men at det blir noe annet å få det presentert i en omfattende rapport til Stortinget.

– Det er en viktig anerkjennelse i seg selv, sier han.

Gjelsvik sier det var sterkt å sitte i salen og høre på både kommisjonen og representantene fra kvenene og de ulike minoritetene.

– Både det de beskriver at minoritetene historisk sett har opplevd, men også at vi på en del områder i det norske samfunnet fortsatt har en betydelig vei å gå, sier han.

– Det tenker jeg blir en viktig del av det arbeidet Stortinget nå skal gå inn i, og så er Regjeringen beredt til å følge opp de vedtak og konklusjoner Stortinget kommer med, sier Kommunal- og distriktsministeren.

Må få synke inn

Når Ruijan Kaiku trekker fram kritikk mot myndighetenes gjennomføring, eller rettere sagt manglende gjennomføring, av allerede eksisterende politiske føringer som finnes overfor minoritetene, sier Gjelsvik dette:

– Kommisjonslederen rettet sine forslag til Stortinget nå, samtidig som han også understreket betydningen som alle samfunnsaktører har i forhold til å ivareta både urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.

– For oss er det viktig å ha fokus på hvordan man kan ivareta språket, kulturen og muligheten for å gi uttrykk for sine meninger innenfor trygge rammer.

Han hevder dette er noe man har et løpende fokus på fra Regjeringens side.


Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik vekslet noen ord med kommisjonsleder Dagfinn Høybråten like før rapportoverleveringen fant sted. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

– Akkurat i dag tror jeg det å liste opp ulike konkrete forslag på hva som er gjennomført og hva som vil gjennomføres kan få komme etter at rapporten har fått synke litt inn, og så la Stortinget få legge rammene for den videre behandlingen av rapporten, sier han, og legger til:

– Det fortjener alle de som har gitt av sin tid, som har utlevert sine historier og de som representerer urfolks interesser og de nasjonale minoritetene; at man virkelig går gjennom rapporten på en systematisk og god måte, sier han.

Stort ansvar

Om kvenenes bekymring for å ikke ha fått tilstrekkelig plass i rapporten, sier Kommunal- og distriktsministeren at han i oppfølgingen av rapporten er opptatt av det som kan være felles anbefalinger fra utvalg, og at han ser fram til å sette seg inn i det.

– Videre er jeg opptatt av at de ulike nasjonale minoritetene skal kunne komme med sine konkrete forslag til oppfølging av politikk, og så må vi vurdere de ulike forslagene ut fra det, sier han.

Han gjentar at denne dagen ikke er dagen til å si verken ja eller til å avvise forslag.

– Dette er en viktig dag og en reise videre i forhold til at vi skal ta et ytterligere oppgjør med den fornorskningspolitikken som har vært, og hvordan vi kan ivareta nasjonale minoriteter og urfolk i Norge framover, sier han.


Kai Petter Johansen og Unni Elisabeth Huru, henholdsvis leder og nestleder i Norske kveners forbund, fikk noen ord med kvenministeren etter rapportoverleveringen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Gjelsvik sier han blant annet er klar over hvor kritisk det er at barn ikke snakker det språket som forfedrene gjorde (som følge av fornorskningspolitikken, journ. anm.), og at det ligger et stort ansvar der, og for å klare å ta vare på de nasjonale minoritetenes identitet og kultur.

– Jeg ser fram til Stortingets behandling og de vedtakene og konklusjonene som vi skal følge opp i etterkant, avslutter kvenministeren.