Mange steder meldes det om behov om finskkyndige og helst også finsktalende medarbeidere. (Foto: Business Finland)

 

Gode tider for deg som kan språket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

En rekke private og offentlige instanser knyttet til det kvenske revitaliseringsarbeidet jakter for tiden på folk som mestrer kvensk, underforstått finsk, men de møter konkurranse også fra annet hold. Sist ute er Business Finland, som har utløp for sin søknadsfrist på førstkommende søndag, 4. november. De leter etter ny rådgiver til sitt Business Finland i Norge, med arbeidssted i Oslo. Meget god kjennskap til finsk industri og forretningsliv er en stor fordel, det samme er finskspråklig ferdighet, meldes det.

Selskapet melder at de har identifisert følgende satsingsområder i Norge: Helse og velferd, ICT og digitalisering, samt bioøkonomi og ren teknologi.

For mer informasjon og søknad, se annonsen her