Et mindretall fikk midler. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Flertallet røk ut, de fikk null penger fra staten til sine kvenske prosjekter. Nær alle som fikk, fikk til dels kraftig reduksjon.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den 17. april i år falt vedtakene om hvem som fikk og ikke-fikk midler fra det som omtales som hovedpotten for kvenske prosjekter, kalt Kulturdirektoratets prosjekttilskudd for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Vedtakslisten har vært etterspurt ei stund, og ble offentliggjort rundt 26. april, altså rundt datoen for Kvensk språkdag.

Dette gjelder tildelingen som hadde søknadsfrist den 2. februar i år. Etaten har i den forbindelse lagt ut en melding som de omtaler som viktig, og den går slik:

På høsten

«Kulturdirektoratet overtok denne tilskuddsordningen fra Troms og Finnmark fylkeskommune 1. januar 2023. Vi har fordelt halvparten av beløpet i ordningen i april 2023. De resterende midlene lyses ut med søknadsfrist 5. september. Fra 2024 får ordningen én søknadsfrist i året, som blir på høsten.»

De skriver i samme anledning at de også har overtatt tilskuddsordningen «driftstilskudd til kvensk språk og kultur», samt den noe forvirrende formuleringen om at «denne ordningen får søknadsfrist 5. desember 2024 i år.» Nettside med retningslinjer og søknadsskjema kommer, melder de.

Store kutt

Det var til sammen 16 ulike søkere som fikk sine 17 prosjekter innvilget, med en samlet sum på kroner 1 825 000. Når det gjelder folk som fikk avslag, så var det til sammen 22 søkere som fikk sine 27 prosjekter avslått. Den samlede avslåtte søknadssummen var kroner 6 125 300, om vår utregning stemmer. Altså et forholdstall på 3,36 til 1 for avslåtte prosjekter vis a vis innvilget.

Så til de diskutabelt mer heldige. Mange av dem som fikk ja, fikk til dels meget store kutt i sine omsøkte beløp. I oversikten under framgår dette i tallene på slutten, de viser henholdsvis omsøkt beløp og innvilget tilskudd. Legg her for eksempel merke til dem i Kåfjord, de søkte om 134 500 og fikk kroner 20 000. Som det bør framgå av oversikten, var det kun tre som fikk nøyaktig det de søkte om. Her er oversikten over dem som ikke fikk og dem som fikk, på begge listene er det mange kjente navn i kvenske kretser:

Avslått:

4H FINNMARK * Troms og Finnmark * Maten vår-lære ved å gjøre * Avslått * 400 000 * 0
ASTRID SERINE HOEL * Oslo * Karhutanssi * Avslått * 260 000 * 0
BENEDICTE BELDAM * Oslo * Mennä Merile * Avslått * 70 000 * 0
Eli Cora Myrseth * Troms og Finnmark * Bli kjent med kvenske husdyr i Øst-Finnmark * Avslått * 224 000 * 0
HALTI KVENKULTURSENTER IKS * Troms og Finnmark * Nord-Norges største tjæremile – steg for steg * Avslått * 190 000 * 0
HALTI KVENKULTURSENTER IKS * Troms og Finnmark * Synliggjøring av kvensk kultur i sosiale medier * Avslått * 500 000 * 0
HORISONTTI SAUNA AS * Troms og Finnmark * Tuletko myötä saunhaan? * Avslått * 200 000 * 0
ITU TEATTERIFOREENINKI * Troms og Finnmark * Ny forestilling, landsbyspelet Kyläpeli * Avslått * 150 000 * 0
KVENSK SPRÅKSENTER VADSØ AS * Troms og Finnmark * Kvensk animasjon – Kväänin animasjuuni # 2 * Avslått * 63 000 * 0
KVENSK SPRÅKSENTER VADSØ AS * Troms og Finnmark * Kväänin Kieliverkko * Avslått * 100 000 * 0
KVENSK SPRÅKSENTER VADSØ AS * Troms og Finnmark * Quæncasten * Avslått * 100 000 * 0
KVÄÄNITEATTERI AS * Troms og Finnmark * Community Theatre Annijoki * Avslått * 170 000 * 0
Liv Bangsund Jacobsen * Troms og Finnmark * Kväänibiennaali-Kvenbiennalen 2023 * Avslått * 50 000 * 0
Malene Siikavuopio * Troms og Finnmark * Bevaring av kvensk kulturhistorie på Naimak Gård. * Avslått * 250 000 * 0
MAUREEN BJERKAN OLSEN * Troms og Finnmark * Det hete fesk 3 – minner fra en oppvekst * Avslått * 78 000 * 0
NORDNORSK KUNSTNERSENTER * Nordland * Olemme! Olema! – Vi er! Vi finnes! * Avslått * 150 000 * 0
ORAGE AS * Vestfold og Telemark * Ung og kven: språk, kultur og identitet! * Avslått * 775 300 * 0
ORDSPINNERIET UNNI ELISABETH HURU * Vestfold og Telemark * Med litteratur som identitetsbygger * Avslått * 70 000 * 0
RUIJAN KVÄÄNIT KESKI-NORJA – NORSKE KVENER MIDT-NORGE * Trøndelag * Ruijan kväänit Keski-Norja kulturprogram 2023 * Avslått * 25 000 * 0
SIIVET AS * Troms og Finnmark * Kvensk barne-tv * Avslått * 350 000 * 0
Silje Maritha Simonsen * Troms og Finnmark * Kielitruisku-Kvensk språkdusj * Avslått * 100 000 * 0
STIFTELSEN KAINUN INSTITUTTI – KVENSK INSTITUTT * Troms og Finnmark * Digital språkkafé på kvensk * Avslått * 900 000 * 0
STIFTELSEN KAINUN INSTITUTTI – KVENSK INSTITUTT * Troms og Finnmark * Forprosjekt ALF EINAR HANSENS FOTOARKIV * Avslått * 270 000 * 0
STIFTELSEN KAINUN INSTITUTTI – KVENSK INSTITUTT * Troms og Finnmark * RIUKKULAKKI-REVITALISERING * Avslått * 180 000 * 0
STIFTELSEN LITTERATURHUSET * Oslo * Kvensk litteratursatsing * Avslått * 400 000 * 0
STORFJORD KOMMUNE SPRÅKSENTER * Troms og Finnmark * Samarbeid med kulturskole og bibliotek * Avslått * 50 000 * 0
STORFJORD KOMMUNE SPRÅKSENTER * Troms og Finnmark * Tradisjonell bruk av urter og planter * Avslått * 50 000 * 0

Innvilget:

ERIKSENIN SANA-ARKKU Agnes Eriksen * Troms og Finnmark * Kvensk og norskfinsk matkultur * Bevilget * 360 000 * 75 000
HALTI NASJONALPARKSENTER AS * Troms og Finnmark * Kvenske markører i utstillingen Fantastiske Reisa * Bevilget * 175 000 * 80 000
Jan Arnulf Daleng * Viken * Kvensk naustanlegg og fiskebruk. * Bevilget * 90 000 * 90 000
Jan Harald Tomassen * Troms og Finnmark * Oldemors reise * Bevilget * 100 000 * 100 000
KALLIJOEN ÄÄNI – LYDEN AV SKALLELV * Troms og Finnmark * Kallijoen ääni – Lyden av Skallelv 2023 * Bevilget * 188 000 * 50 000
KUMMENEJE MELLEM * Troms og Finnmark * Oppiit – Omateko * Bevilget * 140 000 * 130 000
KVÄÄNITEATTERI AS * Troms og Finnmark * Buffy By er eventyrlysten * Bevilget * 202 500 * 200 000
KVÄÄNITEATTERI AS * Troms og Finnmark * NORGE LESER FOR NORGE * Bevilget * 350 000 * 300 000
KÅFJORD KVENFORENING/KAIVUONON KVEENISEURA * Troms og Finnmark * Styrking av kvensk språk og identitet i Kåfjord kommune * Bevilget * 134 500 * 20 000
NORSK – FINSK FORBUND/NORJALAIS – SUOMALAINEN LIITTO * Rogaland * «Pikku – Suomi Norjassa» * Bevilget * 74 000 * 70 000
RUIJA FORLAG AS * Troms og Finnmark * Litteratur på kvensk og om kvener * Bevilget * 140 000 * 60 000 *
RUIJAN KAIKU AS * Troms og Finnmark * Kvensk journalistpraksis * Bevilget * 100 000 * 50 000
RUIJAN KVÆNIT LEMMIJOKILAISET RK-L * Troms og Finnmark * PRATE KVELDER KVÆNSK LAVTERSKEL TILBUD * Bevilget * 20 500 * 10 000
SOPRAN OG FYSIOTERAPISPESIALIST OLGA-LISE HOLMEN * Troms og Finnmark * «Kvääni nuotti» – et kvensk formidlingsprosjekt. * Bevilget * 134 500 * 130 000
STRAND MUSIKK & KULTURFORMIDLING * Troms og Finnmark * Gustava – en kvensk historie * Bevilget * 400 000 * 200 000
VADSØ KVENFESTIVAL * Troms og Finnmark * Kvenfestivalen 2023 * Bevilget * 150 000 * 110 000
VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS * Troms og Finnmark * Kvenske fortellinger: Ut i verden * Bevilget * 150 000 * 150 000