Gamvik museum står som arrangør når de straks får besøk fra Sannhetskommisjonen. Her et bilde fra museets samling, det viser evakueringen av Gamvik under andre verdenskrig. (Foto: Gamvik museum)

 

Skal presentere seg selv i Gamvik i Finnmark, i kjølvannet av foredrag om den andre verdenskrigens konsekvenser.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Stort lengre nord er det vanskelig å komme i vår verdensdel. Gamvik har Knivskjellodden, bare det verdenskjente platået i nabokommunen Nordkapp strekker seg lengre i retning polpunktet. (Illustrasjon: Gamvik kommune)

Under et arrangement som heter Kulturdugnad Gamvik 2022, skal også Sannhets- og forsoningskommisjonen fortelle om det de holder på med. Den presentasjonen skjer etter flere framlegg som har med krigen å gjøre, med titler som «hva skjer med det ufortalte?», «Fra oppblomstring til oppgjør», og «Om framveksten av antisemittisme og nazisme i Gamvik kommune på 1930-tallet og konsekvenser av NS-medlemskap etter frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944-45.»

Det legges også opp til samtale mellom forsker Nina Planting Mølmann fra Gjenreisningsmuseet og sosialantropolog Marie Henriksen fra Lillevik samlinger.

Det er sekretariatets rådgiver Inger Elin Utsi som tar turen nordover for å presentere kommisjonen, til det som er Norges så vel som Europas nordligste fastlandskommune. Arrangementet finner sted på Gamvik museum onsdag 27. juli, og opplyses å være åpent for alle samt gratis. Etter at Utsi har sagt sitt, skal for øvrig en annen kjenning gripe ordet. Hun heter Ingjerd Tjelle og er forfatter, i kvenske kretser mest kjent for sine historier om skoleinternatene i Finnmark. I denne saken fra tidligere i juli i år kan du lese mer om hva Tjelle for tiden holder på med:

Tok for seg det store bildet

Det er Inger Elin Utsi (til høyre) som tar turen opp til Gamvik. Her sammen med sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

Når det gjelder Sannhetskommisjonens videre arbeid ut over høsten, så tar vi med at de først skal delta på Norske kveners forbunds samarbeidsleir i Kvænangen, datoen er 6. august, før de fem dager senere er å se på Samekonferansen i Gällivarre i Sverige.

Knappe uken senere, den 17. august, opplyser de å ha et ordinært kommisjonsmøte. Som etter planen skal foregå i Finland.