De fleste er enige om at betingelsen for skikkelig fart i det kvenske, er langt større statlige bevilgninger. For mye drives i dag på dugnad, er den klare meldingen.  (Foto: Arne Hauge)

 

Spørsmålet er det samme, vil «den kvenske vinden og våren» gjenspeiles i forslaget til statsbudsjettet for 2023. Svaret, kan det nå bekreftes, er nei.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I dag torsdag 6. oktober klokken 10.00 ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 lagt fram. Noe av det første Ruijan Kaiku gjorde, var å søke etter Kvääniteatteri, Kventeateret. Dette på bakgrunn av klare forventninger om at kvenenes nasjonale teater ville bli tilgodesett av myndighetene våre. Les blant annet denne saken, fra tidligere i høst:

«Nå må regjeringen ha Kvääniteatteri inne på statsbudsjettet for 2023»

Lang historie kort, vi lyktes ikke å finne teateret nevnt i forslaget til statsbudsjett.

Når det gjelder hovedposten, bevilgningen til kvensk språk og kultur over Kommunal- og distriktsdepartementet, så lyder forslaget på kroner 10 923 000. Disse 10,92 millionene representerer ingen økning, de er tvert om nedgang fra saldert budsjett for inneværende år, som lød på 11,12 millioner. Mer presist er nedgangen på kroner 195 000. Dette er midler som må omsøkes, og som av den grunn ennå ikke står budsjettert på de ulike kvenske aktørene.

Til gjengjeld, om man kan bruke det ordet i denne sammenhengen, foreslås Kulturrådet styrket med kroner 450 000 ekstra til kvenske formål, med den begrunnelse at de har overtatt forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen for kvensk språk fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Kulturrådet overtar ordningen fra 2023.

Les også: Kvensk ansvar løftes tilbake til nasjonalt nivå

Ser vi på tilskudd til kvenske språktiltak fra Kultur- og likestillingsdepartementet, så er to kvenske aktører nevnt under denne posten. Kvensk institutt og Ruijan Kaiku. Førstnevnte foreslås gitt et tilskudd på kroner 7 885 000, en økning på 225 000 i forhold til tilskuddet de fikk for 2022. Sistnevnte fikk i 2022 et tilskudd på 1 320 000, noe som foreslås øket med kroner 40 000.

Relatert:

Skuffet Kvääniteatteri-leder: – Musepiss i havet