Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard og Redd Barnas Gro Davidsen inviterte politikerne Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Jens Johan Hjort (H) til dialogmøte. Gova: Eskild Johansen.

.

Biskop Olav Øygard og Redd Barna inviterte politikere til dialogmøte om enslige mindreårige.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard og Redd Barna inviterte onsdag formiddag stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og tidligere tromsøordfører Jens Johan Hjort (H) til å snakke om bruk av midlertidig opphold for barn som kommer alene til Norge.

Øygard ber norske politikere å sørge for at barn får den beskyttelsen de har krav på og oppfordrer staten til og redusere bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige.

Barn skal ikke sitte å vente på å bli deportert, sier han.

På dagsorden

Redd Barna har denne sommeren satt søkelyset på situasjonen for barn på flukt og Norges bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige.

I min tid som prest i Finnmark fulgte jeg flere 100 finnmarkinger i graven. Mange bar de på historier fra sin barndom, om det å være på flukt i årene 1944, 1945 og 1946. For dem ble dette en viktig del av livet, fortalte Øygard.

I dag sitter 500 barn på mottak og venter på å bli sent ut av landet.

Det betyr at også vi bør ha evnen til å ta inn over oss, hvordan disse barna som sitter på mottak og venter på å bli sent ut opplever sin barndom. Barn skal ikke måtte sitte å vente på å bli deportert fra Norge, understreket han.

Helt tilbake på 17- og 1800-tallet var det barneinnvandring til Finnmark og Nord-Troms. Den gang i fra Tornedalen, både fra Sverige og det som i dag er Finland. Kvenske barna ble sendt fra våre hungersrammede naboland til et bedre liv i Nord-Norge/Ruija. Den gang, som nå, var det noen som så profitt i den situasjonen disse barna befant seg i.

En menneskerett

Hjort mener han fikk et godt innblikk i situasjonen for barn på flukt, under saken om Yalda Bahdori i Tromsø i 2014 som var truet med utkastelse sammen med sin familie.

Jeg så hvilke ekstrem belastning dette var for henne og jeg husker jeg tenkte mye; – hva om dette var mitt barn. Jeg føler derfor sterk personlig engasjement for barn og unge på som lever sine liv i uvisse, sa Hjort.

En lykkelig barndom skulle vært en menneskerett. Men det er dessverre ikke slik. Mange barn opplever krig, sult og forfølgelse, fortalte han.

Jens Johan Hjort og Torgeir Knag Fylkesnes lovte å bringe budskapet videre. Gova: Eskild Johansen.

Verdig behandling

Fylkesnes håper at man skal klare å snu stortingsflertallet og sikre at Norge gir denne gruppen av barn en mer verdig behandling.

Jeg føler at vinden er i ferd med å snu i denne saken, det haster. 500 barn sitter i dag på mottak og venter på å bli sent ut av landet. 180 barn rømte i fjor fra norske mottak. Jeg håper Jens Johan klarer å få med seg Høyre i denne saken. Det er en fin anledning for stortingsflertallet til nå å snu allerede i høst og stopper bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige som kommer til Norge, sa Fylkesnes, som skal inn i sin andre periode på Stortinget denne høsten.

Hjort og Fylkesnes lovet å ta budskapet med seg videre til sine partier.

Viktig støtte

Gro Davidsen fungerende leder i Redd Barna, Region Nord.

Fungerende regionleder i Redd Barna Nord-Norge, Gro Davidsen er glad for at biskopen i Nord-Hålogaland har gitt sin støtte til Redd Barnas solidaritetsaksjon om barn på flukt. Hun oppfordret Fylkesnes og Hjort om å lytte til Øygards budskap.

Redd Barna jobber i dag med frivillige på asylmottaket for mindreårige i Alta for å skape et aktivitetstilbud for enslige mindreårige. Mange sitter å venter på sin retur. Redd Barna tar gjerne i mot flere frivillige for å kunne gi dem et bedre tilbud.

Vi i Redd Barna mener at alle barn har rett til å lære, overleve og være trygge, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Budskapet som Øygard har målbært for oss, handler om betydningen av å få ha en barndom. Barn er først og fremst barn og har de samme behov og rettigheter som norske barn. Vi i Redd Barna er nå særlig bekymret for Norges massive bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige, som vi mener må avskaffes, og det vi mener er brudd på våre forpliktelser ovenfor barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen, avsluttet Davidsen.