Kvenske barn i Norge kan ha rett til opplæring i kvensk. (Illustrašuunikuva: Pål Vegard Eriksen)

 

På sin nettside har Barneombudet i Norge en omfangsrik oversikt over barns rettigheter og plikter knyttet til skole. Kvenske barns rettigheter til språkopplæring glimrer imidlertid med sitt fravær. Nå lover ombudet å oppjustere informasjonen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Barneombudet i Norge er uavhengig og skal passe på barn og unges rettigheter. Ombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår, og skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Dette ifølge barneombudets nettside.

I en relativt omfangsrik oversikt på Barneombudets nettside kan en lese om reglene som gjelder for barn knyttet til deres skolegang. Oversikten tar blant annet for seg retten til nærskole, et trygt og godt skolemiljø, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, skoleskyss og retten til opplæring på- og i samisk.

Den nevnte oversikten sier i skrivende stund ingenting om hvilke rettigheter kvenske barn har til språkopplæring i skolen, dette til tross for at rettighetene er fastsatt i opplæringsloven § 2-7.

Les hva Utdanningsdirektoratet skriver om retten til opplæring i kvensk eller finsk

Skal oppfylle rettighetene

Det er Inga Bejer Engh som er barneombud i perioden 2018-2024. Sammen med henne jobber det cirka 20 personer som gir ombudet råd om medvirkning, skole, barnevern, digital hverdag, mobbing og andre tema som er viktige for barn.

Satsingsområdene ut perioden er gode oppvekstmiljø for barn og unge, gode hjelpetjenester til barn som trenger det, godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester, og at myndighetene tar ansvar for å oppfylle, respektere og beskytte barns rettigheter.

Bemerkelsesverdig

Ruijan Kaiku fant fraværet av kvenske barns rettigheter i oversikten bemerkelsesverdig, og valgte derfor å kontakte Barneombudet for å høre hvorfor det ikke var tatt med. Vi spurte også om de tenker å gjøre noe med dette, og når vi eventuelt kan regne med at det skjer.

I henvendelsen påpekte vi at det er få elever som velger kvensk på skolen i dag, eller rettere sagt; det er få elever som får tilbudet, selv om de kan ha krav på det. Videre pekte vi på at kvenene er en nasjonal minoritet her til lands og at det kvenske språket regnes som et av Europas mest truede språk.

Lover bot og bedring

I et relativt kort svar fra Barneombudet, skriver seniorrådgiver Kari Stenquist ingenting om hvorfor kvenske barns rettigheter er utelatt, men takker for at Ruijan Kaiku påpekte dette.


Kari Stenquist er seniorrådgiver kommunikasjon hos Barneombudet. (Kuva: Barneombudet)

Hun lover også bot og bedring:

«Vi vil i løpet av et par dager oppjustere informasjonen på vår nettside og vise til opplæringsloven for elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn», skriver Stenquist.