Venstre og Nordkalottfolket har blikket rettet også mot kvenfolket. Nå går de for kvensk koordinator og økt innsats i skolen. Her ser vi Venstres Trine Noodt (i midten til venstre) og Nordkalottfolkets Magne Ek (til venstre nede). (Foto: Skjermbilde fra Troms og Finnmark Fylkesting)

 

Venstre og Nordkalottfolket vil ha Lakselv videregående som både kvensk og sjøsamisk ressursskole.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Fra tirsdag til fredag denne uken holder Troms og Finnmark Fylkesting møte, og her har Venstre og Nordkalottfolket løftet i lag i en sak som omgår kvenene. Saken gjelder nemlig forslag om fylkeskommunal kvensk koordinater, samt å gjøre Porsanger Videregående skole også til en kvensk ressursskole.

– Vi syns det er veldig bra at fylkesrådet har funnet plass til å gjøre Porsanger til en ressursskole for sjøsamisk kultur og språk, og syns dette er spennende og helt riktig vei å gå. Den sjøsamiske kulturen har altfor lenge vært neglisjert, og trenger ekstra fokus for å styrkes og vitaliseres, sier Trine Noodt og Magne Ek fra henholdsvis Venstre og Nordkalottfolket i ei pressemelding onsdag denne uken.

De framholder at sjøsamisk kultur har lidd stort under fornorskningsprosessen, men at man i mange fjordstrøk nå merker gryende interesse for, og stolthet rundt egen sjøsamisk bakgrunn og kultur. Det er viktig at dette ivaretas, sier Noodt og Ek, og at det blir en naturlig del av både undervisning og dagliglivet.

– Dette er en gladsak, og forhåpentlig vis starten på økt fokus på den viktige sjøsamiske kulturen. Samtidig vet vi har kvensk kultur har lidd samme skjebne som den sjøsamiske kulturen, fornorskningen har vært svært sterk. De to kulturen er ofte så nært vevd sammen i mange områder at det er vanskelig å skille dem. Porsanger kommune har tidlig skilt seg ut som en trekulturell kommune som ønsker å ivareta både sin kvenske og samiske tilhørighet, og har lagt ned mye ressurser og arbeid i dette, sier de to, som framholder dette som en stor styrke for kommunen.

– Dette bør også følges opp i den videregående skolen, på lik linje med sjøsamisk kultur og språk. Derfor er det naturlig at man har Lakselv videregående skole som både sjøsamisk og kvensk ressursskole. Det vil alle parter tjene på, og man får fortsette å utvikle området som et levende trekulturelt område, er Noodt og EK.

Til fylkestingssaken (58/20: Samordning av tiltak for opplæring i og om samisk språk og kultur i den videregående opplæringen i Troms og Finnmark) har Venstre og Nordkalottfolket derfor foreslått følgende tillegg:

Troms og Finnmark fylkeskommune ser viktigheten av å løfte frem den kvenske kulturen og språket. Lakselv videregående skole har lenge hatt ambisjoner om å bli en videregående skole med en sjøsamisk og kvensk profil med utgangspunkt i lokal historie og tradisjon.

1) Lakselv videregående skole etableres som en ressursskole for å løfte frem kvensk språk og kultur.
2) Det etableres en stilling som kvensk koordinator (på lik linje med en samisk koordinator) ved Lakselv videregående skole.
3) Kostnadene til kvensk koordinator innarbeides i budsjettet for 2021.