– Vi har kjørt en mest mulig ryddig prosess og det har vært både møter og dialog. Men vi klarte likevel ikke å finne et felles utgangspunkt for videre samarbeid. Kai Petter Johansen er leder for NKF. (Foto: Arne Hauge)

 

– Det har bygd seg opp over lang tid. Vi så til slutt ingen annen utvei, sier leder Kai Petter Johansen etter at Norske kveners forbund har avsluttet samarbeidet med Kven Østlandet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har avsluttet det formelle samarbeidet. Det betyr at Kven Østlandet ikke lengre er tilsluttet Norske kveners forbund, men går videre som separat organisasjon, bekrefter Kai Petter Johansen, leder for Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto.

Det var i månedsskiftet februar, mars i år at sentralstyret sendte brev til lokalforeningen, hvor de altså meldte brudd i videre samarbeid. Splittelsen har bygd seg opp over lang tid, faktisk over mange år, bekrefter lederen. Det har vært mange konflikter og en manglende tillit som har gått begge veier. Rett og slett dårlig samarbeid over lang tid, noe som har krevd mye arbeid og ressurser fra forbundets side. Etter et siste halvår preget av møter og dialog for å løse opp, tvang det seg fram en prosess som altså endte med brudd. Den tilliten man trenger for å stå tilknyttet samme organisasjon, var ikke lengre til stede, sier Johansen.

På NKFs initiativ

– Vi kan ikke over tid stå i en så tung situasjon, og måtte få en avklaring. Vi prøvde siden i fjor høst å finne en felles løsning, men når vi ikke klarte det, var det til slutt vi som tok initiativet, bekrefter han. Dette altså i forhold til hvem som formelt avsluttet samarbeidet. Ifølge Johansen har Kven Østlandet så langt ikke protestert på avgjørelsen fra moderorganisasjonen.

Les hva Kven Østlandet sier: – Uforståelig for oss

NKF har nå sendt ut melding til alle medlemmene i Kven Østlandet om at de er velkomne til å bli med videre. Enten direkte i forbundet eller i andre lokalforeninger.

Tok lokallag med på råd

– Det er trist og jeg ville gjerne vært dette foruten. Håper jeg aldri trenger å være i en sånn prosess igjen. Men selv om dette ikke er noe positivt, er det likevel en løsning som kan gjøre det lettere for begge parter. Nå kan begge parter gå videre uten å bruke for mye tid på disse uenighetene, sier Johansen.

Han sier at hele organisasjonen var med i den endelige prosessen fram mot brudd. Øvrige lokalforeninger ble invitert til å komme med synspunkter og gode råd, men tilbakemeldingen skulle etter hvert vise seg å være nokså samlet og klar, en pause i samarbeidet var det mest tilrådelige. Det er ikke greit streve mot hverandre over tid og ikke føle at man jobber i samme retning. Da er det bedre å gå hver sin vei og heller la tiden vise hva framtiden vil bringe, oppsummerer lederen.