Spesialrådgiver i Plan- og kulturetaten, Lene Hansen, opplyser at Troms fylkeskommune er klare med regionale tilskuddsmidler til kvenske formål. (Arkivfoto)

 

Maksimalt søknadsbeløp er 50 000 kroner og inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnader kan gis som tilskudd.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Troms fylkeskommune lyser ut regionale midler til kvenske formål i 2024, med søknadsfrist 1. april for 2024.

Det opplyser spesialrådgiver Lene Hansen hos Plan- og kulturetaten overfor Ruijan Kaiku.

– Formålet med ordningen er styrking og økt bruk av kvensk språk, økt deltakelse og involvering i kvensk og norskfinsk kultur, samt økt formidling av kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur, og særlig tiltak som retter seg mot barn og unge, sier Hansen.

Med andre ord: Søknader som vektlegger kvensk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.

Maks 50 000 kroner

Både institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, enkeltgrupper og privatpersoner kan søke, og som hovedregel støttes kun tiltak i Troms. Dette framgår av fylkeskommunens kriterier for tildeling.

Videre er det satt en maksimal søknadsbeløp på 50 000 kroner, og inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnader kan gis som tilskudd, heter det.

Hansen opplyser at ordningen har en ramme på 250 000 kroner i 2024, hvorav 80 000 kroner er avsatt til Kvenseminaret. Det er dermed 170 000 kroner til overs i potten.

Det er også verdt å merke seg at det som hovedregel ikke gis tilskudd til promotering og produksjon, heller ikke til deltakelse på seminar, utdanning, studiereiser og lignende. Normalt gis det heller ikke støtte til drift.

Allerede nå kan det være verdt å notere seg at søknadsfrist for neste år, tiltak som skal gjennomføres i 2025, er satt til 1. desember i år.

Ferdigbehandlet

Tidligere denne måneden skrev Ruijan Kaiku om tilsvarende støtteordning hos Finnmark fylkeskommune.

Rådgiver for kunst- og kulturutvikling, Reija Lång, kunne da fortelle at de allerede hadde gjort sine tildelinger for 2024, der man hadde en totalramme på skarve 110 000 kroner.

Også her har man to årlige søknadsfrister: 15. november for kommende budsjettår, og 15. mai for inneværende budsjettår, med forbehold om at det er gjenstående midler i budsjettposten. Det er det altså ikke etter den første tildelingsrunden i 2024.