Nils-Einar Ørnebakk bekrefter at det siste halvåret har vært svært slitsomt. At moderforbundet sa opp samarbeidet med den lokalforeningen han er leder for, var på ingen måte noe Ørnebakk så for seg, eller ønsket seg. (Foto: Arne Hauge)

 

Ledelsen i Kven Østlandet skriver for tiden på et forklarende brev til sine medlemmer.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det er en komplisert sak dette, så for øyeblikket holder vi på med et brev til medlemmene våre. Vi håper å få brevet ut i løpet av helga, sier Nils-Einar Ørnebakk, leder for Kven Østlandet.

Ørnebakk understreker at Kven Østlandet ikke har hatt noe ønske om utmelding fra forbundet, og stiller seg nå uforstående til hvorfor NKF valgte å gjøre som de gjorde.

Håper medlemmene blir med

– Det er helt uforståelig for oss hvorfor Norske kveners forbund går til noe sånt, mot et av de største lokallagene sine. Det føler vi ikke å ha fått noen forståelse av, sier Ørnebakk, som blant annet viser til det han omtaler som manglende dokumentasjon til påstander framkommet fra forbundet.

Les også: Bekrefter brudd med sørnorsk lokalforening

Han sier at Kven Østlandet nå fortsetter som selvstendig organisasjon, og at de stadig vil være like gjenkjennelige for sine medlemmer. Nå håper han at medlemmene velger å følge Kven Østlandet videre inn i framtiden, dette i skarp kontrast til et brev fra forbundet hvor medlemmer oppfordres til å gå over til lokallag tilsluttet NKF.

Drøftes på årsmøte

– Denne saken har vært slitsom og har tatt all energi i et halvt år. Men vi tar bruddet til etterretning, selv om vi ikke har forståelse for det, sier lederen.

Kven Østlandet har et nært forestående årsmøte, det er berammet til lørdag 2. april, og der vil NKFs avslutning av samarbeidet bli grundig drøftet. Dette, tar vi med, før en mer hyggelig andre halvdel av et årsmøte hvor også Bente Imerslund er invitert inn for å snakke om sin litteratur og om det kvenske.