Itu teatteriforeeninki får 200 000 kr til Kyläpeli 2022. Her fra barneforestillinga under Kyläpeli 2020. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har nå tildelt 4,8 millioner kroner til 29 ulike kvenske språk- og kulturtiltak.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I 2020 overtok Troms og Finnmark fylkeskommune forvaltningen av de nasjonale midlene til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Ordningen skal spesielt bidra til å fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.

Av totalt 48 prosjektsøknader som kom innen fristen 1. desember, har fylkesrådet gitt støtte til 29 ulike kvenske språk og kvenske/norskfinske kulturtiltak. Det framgår av en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Søknadene vi fikk inn hadde stor bredde innenfor blant annet språk, litteratur, film, kulturarv, musikk, festival, scenekunst og media, forteller fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Han er imponert over det høye aktivitetsnivået i kvenmiljøet.

– Det gleder meg å se at den kvenske og norskfinske kulturen blomstrer. Og for å påse at denne gode trenden fortsetter har vi valgt å prioritere prosjektsøknader hvor barn og unge er en målgruppe, forklarer fylkesråd Wærnes.

Til Ruijan Kaiku opplyser Wærnes at potten for 2022 er tømt.

– Totalrammen er fordelt, så det er ikke flere tilgjengelige midler i år.

– Søknadsfrist for tilskudd til prosjekter med gjennomføring i 2023 er 1. desember 2022 og 1. mai 2023, den siste med forbehold om gjenstående midler. Søknadsskjemaet åpnes 1. oktober 2022.

Disse mottar tilskudd 2022:

SØKER PROSJEKT STED Tildeling 2022
4H Finnmark Vår felles arv-tradisjon og historie Sør-Varanger 230 000
Astrid Serine Hoel Karhutanssi Oslo 259 000
Eili Bråstad Johannesen Niva Nordreisa 100 000
Eriksenin Sana-arkku Kvensk og norskfinsk matkultur Porsanger 100 000
Evoke Film AS Dokumentarfilm om kunstmaleren Ivar Sælø, fase 2 Tromsø 330 000
Ghuru AS Lanseringsturne – Jikti reppii – gikta river Vadsø 30 000
Grom AS Troll i ord – Storfuglen, utviding kvensk utgave Vaksdal 270 000
Halti kvenkultursenter IKS Fredningsprosess av kvensk kulturminne Nordreisa 100 000
Halti nasjonalparksenter AS Kvensk perspektiv i utstillingen Fantastiske Reisa Nordreisa 220 000
ITU Teatteriforeeninki Lasten teatterileikit / Kvenske teaterleker for barn Nordreisa 60 000
ITU Teatteriforeeninki Kyläpeli 2022 Nordreisa 200 000
ITU Teatteriforeeninki Det usynlige folket, fase 2 og 3 Nordreisa 340 000
Kvensk Finsk Riksforbund Kvenskfinsk folkemusikk Storfjord 140 000
Kvensk språksenter Vadsø AS Quæncasten 2022 Vadsø 80 000
Kvensk språksenter Vadsø AS Kvensk animasjon Vadsø 50 000
Mellemspell AS Redningsarbeid for kvensk folkemusikk og kulturhistorie: innsamling og dokumentasjon Tromsø 300 000
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto Kvenske kulturtreff Kvænangen 100 000
Orkana forlag AS To prosent norsk Oslo 120 000
Perspektivet museum Palapeli/gezeg-retenish: Kvenske og jødiske brikker i Tromsø Tromsø 100 000
Porsanger kommune Kväänin kieliverkko Porsanger 60 000
Ruijan Kaiku AS Kvensk journalistpraksis del 2 Alta 300 000
Siivet AS Päivän ja yön kummitukset

Toårig: 300 000 (2022), 400 000 (2023)

Porsanger 300 000
Stiftelsen Kainun institutti – Kvensk institutt Tekst Lab Porsanger 250 000
Stiftelsen Vokal Nord Nurmen lintu Tromsø 250 000
Tana kvenforening – Teno kveeniseura Etablere språksenter i Tana Tana 70 000
Vadsø kvenfestival Kvenfestivalen 2022 Vadsø 150 000
Varanger museum IKS Fra nasjonaliseringspolitikk til aktivt minoritetsvern Vadsø 70 000
Varanger museum IKS En kvensk pioner kunstneren Ivar Sælø Vadsø 120 000
Vintereik Forlag Fra Wollmann Nils & Magga 3 Oslo 110 000
Totalt 4 809 000