Landsmøtet i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kvenforbundet poengterer at forslagene om å fjerne tilbud i kvenske områder kommer under ett år etter Sannhetsrapporten.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund er sterkt bekymret for prosessene som pågår i helsesektoren i tradisjonelle kvenske kjerneområder i Troms og Finnmark.

Det melder forbundet, som huser vel 1 600 medlemmer, i en uttalelse truffet av landsmøtet nylig.

I resolusjonen heter det at Helse Nord, som ledd i prosessen med å sentralisere menneskelige ressurser og spare penger, har foreslått en rekke drastiske endringer og kutt som truer fødetilbud, dagkirurgi og akuttfunksjoner i Alta. I Tana og Nordreisa er det psykiatriske tilbudet truet.

Kvenforbundet påpeker at alle forslagene om å sentralisere og fjerne tilbud i tradisjonelle kvenske kjerneområder kommer på bordet under ett år etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen har lagt fram sin rapport for Stortinget.

«Kommisjonen har jobbet med å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken mot kvener, samer og skogfinner i nær seks år, og har i sin rapport dokumentert fornorskningens store menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser i Troms og Finnmark», heter det videre.

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund minner i uttalelsen om anbefalingene fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, om at forsoning må skje på alle nivå i samfunnet, og ber staten sikre at helseforetak i Norge ikke bygger ned helsetilbud og infrastruktur som er nødvendig for å reparere skadene etter fornorskningen.

«Stopp planene om nedlegging av helsetilbud og styrk sikkerhetsnettet i tradisjonelle kvenske kjerneområder», lyder det fra kvenenes største forbund.