Bjørnar Seppola (til venstre) og Rune Bjerkli (nummer to fra høyre) ses her i lag med Arnfinn Kaaby og Ivar Kvistaas. Anledningen var markeringen av Finlands uavhengighetsdag i 2018. (Arkivfoto: Arne Hauge).

 

Kvensk Finsk Riksforbund vil ha kvensk/norskfinsk rettsutvalg, framgår det i ei pressemelding utsendt fredag 26. juni. Her er meldingen fra forbundet:

 

I et møte med statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartement denne uken anmodet Kvensk Finsk Riksforbund på det sterkeste at det iverksettes et kvensk/norskfinsk rettsutvalg.

Det første samerettsutvalget skrev allerede i 1984:

«I forhold til én minoritetsgruppe spesielt vil imidlertid de spørsmål Samerettsutvalget er opptatt av, kunne lede inn i vanskelige problemstillinger. Vi tenker her på kvenene. Det er på det rene at denne gruppen er av en annen etnisk opprinnelse enn samer og nordmenn. Det er også på det rene at kvenene er norske statsborgere, slik at den spørsmålsstilling vi drøftet under 6.9.4, i alle fall ikke er av betydning her.

Vi anser det ikke hensiktsmessig å spekulere videre i disse detaljspørsmålene. To avgjørende hovedsynspunkt er for det første at Samerettsutvalget ikke er sammensatt for å utrede behovet for kulturelt vern (i vid forstand) hos andre etniske grupper enn den samiske, for det annet at Rasekonvensjonen ikke kan sies å hindre at særtiltak overfor én gruppe settes i gang. Det er bare opprettholdelsen av dem som kan komme i strid med Konvensjonen. I dette synspunkt ligger altså en mulighet for at også kvenenes situasjon må vurderes før eller senere.»

Siden 1984 har det vært klart at naturgrunnlaget for den kvenske/norskfinske kulturen må etableres. Kvener/norskfinner/sjøfinner har beviselig vært i Kongeriket Norge lenge før grensene ble etablert i 1751.

Det er på tide at Norge lever opp til FNs konvensjon mot Rasediskriminering og oppretter et kvensk/norskfinsk/sjøfinsk rettsutvalg.

 

Kvensk Finsk Riksforbund
Bjørnar Seppola              Rune Bjerkli
leder                                   sekretær