Småbedriftene trenger øyeblikkelig hjelp, mener Nordkalottfolket. Bilde er fra deres nylige landstyremøtet, og vi ser (øverst fra venstre) Oddvar Kaaby, May Kristin Knutsen, Kjetil Romsdal, Kjellrun Wilhelmsen og (nederst fra venstre) Roar Olsen, Bror Ivar Samuelsen, Maylen Berg og Toril Bakken Kåven. (Foto: Privat)

 

Grunn til stor bekymring, skal vi tro partiet Nordkalottfolket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nordkalottfolkets landstyre har hatt møte, og ønsker i ei pressemelding utstedt onsdag denne uken å uttrykke sin bekymring. Det handler om tiltakene mot korona og de aller minste bedriftene sin mulighet for å overleve. Tusenvis av bedrifter og arbeidsplasser står i fare for å forsvinne, og de skriver:

«Fra regjeringens hold sies det at bedrifter som har tapt vesentlig, og bedrifter med sunn økonomi, skal få hjelp. Mikrobedrifter følger ikke nødvendigvis vanlige bedriftsøkonomiske termer for hva som er sunn økonomi. En eier kan over mange år la være å ta ut lønn, nettopp for å bygge opp bedriften, man har svært ujevn omsetning fra år til år, eller store varelager som totalt mister sin verdi og gjør at tallene spriker voldsomt fra år til år. Med en snever tankegang rundt begrepene sunn økonomi og vesentlig omsetningsfall og høye kostnader, vil de små fort bli taperne.»

Nordkalottfolket mener videre at fordi distriktene og våre nordligste fylker er ekstra hardt rammet av tiltakene, er faren for mange konkurser reell. I tillegg, skriver de, er det langt mer utfordrende å restarte etter en nedlegging i småbedrifter i distriktene, enn det er i byene.

«Dette er en ekstra risiko og utfordring som må hensyntas når landet skal åpnes opp igjen,» mener de, og skriver at tiden er inne for staten å vise i praksis en forståelse for at små- og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv.