Språkrådet melder at de tar kritikken mot navne-tilrådinger som et sunnhetstegn. Et sted som i fjor vakte debatt, var fjelltoppen Halti, hvor tilrådingen heller landet på Sokkeritoppi. (Foto: Arne Hauge) 

 

Språkrådet oppsummerer arbeidet med kvensk språk for annerledesåret 2020.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Språkrådet synliggjør og styrker kvensk språk ved å gi innspill til strategier og meldinger, delta i nettverksarbeid og støtte samarbeidspartnere.»

Formuleringen står å lese i Språkrådets årsrapport for 2020, for øvrig året da regjeringen la fram forslag til Norges første helhetlige språklov.

Språkrådet stadfester i sin rapport at kvensk språk er under revitalisering, og at nye generasjoner lærer seg dette minoritetsspråket. De stadfester samtidig at retten til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i skolen, er avgjørende for at språkbrukerne skal bli trygge i språket sitt. Den strategien som Troms og Finnmark fylkeskommune jobber etter i dette arbeidet, er et viktig verktøy, skriver Språkrådet. Derfor har de også gitt innspill til den viktige kvenske språkstrategien.

«Et av våre hovedpoenger er at videregående opplæring i kvensk er et av de viktigste områdene som fylkeskommunen har ansvar for i arbeidet med å bevare og utvikle kvensk», skriver Språkrådet, som samtidig minner om at i dag har ikke elevene rett til slik opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk. Få skoler tilbyr da også nevnte opplæring, skriver de.

Selv om Språkrådet samarbeider med Kvensk institutt, ble deres årlige samarbeidsmøte forpurret av pandemien. Det planlagte tettere samarbeidet om normeringsprosedyrer ble av samme grunn utsatt til 2021.

Språkrådet anerkjenner i sin årsrapport viktigheten av arbeidet som gjøres i forhold til kvenske stedsnavn. Det er, melder de, viktig både for dokumentasjonen av det kvenske språket, og for synliggjøringen av språket i samfunnet. På godt og vondt, for å si det slik. De skriver:

«I 2020 fikk flere kvenske navnesaker oppmerksomhet i mediene. Det viser at bevisstheten om kvensk og kvenske stedsnavn er styrket. I noen av disse sakene har det også kommet kritikk av våre tilrådinger. Det ser vi på som et sunnhetstegn.»

Vi tar med at det fins ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn, og at det i 2020 ble gitt støtte også til flere prosjekter som gjelder kvenske stedsnavn.

«Det viser at ordninga nå er kjent i de kvenske miljøene», skriver Språkrådet.