Bjørn Ivar Hammervold på Tørfoss kvengård under Paaskiviikko tilbake i 2016. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Den tidligere soknepresten i Nordreisa, Bjørn Ivar Hammervold, gikk bort natt til 21. desember. Han ble 76 år gammel.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Bjørn Ivar Hammervold fra Yykeä/Lyngen var født 9. desember 1947. Torsdag 21. desember 2023 sovnet han stille inn, 76 år gammel, med sin kone ved hans side.

Hammervold var blant annet sokneprest i Nordreisa fra 2008 til 2016. Hans avskjedsgudstjeneste ble holdt i Nordreisa kirke den 13. mars 2016, der også Kvenfolkets dag (16. mars) ble markert.

Bevisst sin bakgrunn

Hammervold var allerede fra ungdomsårene opptatt av slekt og hvor hans forfedre kom fra.

I et intervju fra 2012 gjort av Sirkka Seljevold (se video nedenfor) fortalte han at etter hvert som han leste i kirkebøker, folketellinger og annet gammelt materiale, fant han ut at det var kvensk innslag på alle hans fire oldefedres sider.

– Spesielt på min mormors side, sa Hammervold, og la til at mormorens far kom fra Tornio-området på 1870-tallet og slo seg ned i Storfjord i Lyngen.

Den sterke kvenske historien i Nordreisa var en av årsakene til at han ønsket å komme nettopp dit.

– Jeg ville til et område der den kulturen som mine forfedre representerte var sterk. Og selv om den ikke lengre er så sterk, så var det det som dro meg hit, sa han.

Tok aktive valg

Ruijan Kaiku erfarer at Hammervold, etter at han kom til Nordreisa, både skal ha deltatt på kvensk språkkurs for nybegynnere via Halti kvenkultursenter, hvorpå han studerte kvensk ved UiT Norges arktiske universitet.

Gjennom en årrekke var han også aktiv i det kvenske sangkoret KvääniÄänii, og var blant annet med da koret framførte seks kvenske salmer på riksdekkende tv i forbindelse med NRKs Salmeboka minutt for minutt i 2014.


KvääniÄänii sang seks av de femten kvenske salmene som fikk innpass i den nye salmeboka. Her ser vi Bjørn Ivar Hammervold på bakre rekke ikledd kvendrakten. (Kuva: Liisa Koivulehto)

Kvensk-norske gudstjenester

I løpet av årene som sokneprest i Nordreisa holdt han flere kvensk-norske gudstjenester, deriblant den årlige gudstjenesten på ærverdige Bergmo bedehus i forbindelse med Paaskiviikko.

– Jeg synes det er en fin tradisjon å samles nettopp her på Bergmo til gudstjeneste, på det språket som har blitt brukt så mange ganger nettopp i dette huset. På det språket som har formidlet og tolket Guds ord til folk i bygda og i dalen, sa Hammervold til den frammøtte menigheten på Bergmo i 2012.

– Det er en fin tradisjon som vi må ta vare på, sa han.

– Det er med sorg jeg tenker på den behandlingen som det kvenske språket, forsåvidt også det samiske språket, fikk av våre myndigheter. I denne fornorskningsprosessen lot dessverre også kirka seg bruke mange ganger. Og det er beklagelig, sa Hammervold.

I denne videoen, som eies av Halti kvenkultursenter IKS, får en se deler av Bergmo-Gudstjenesten fra 2012, samt det nevnte intervjuet med Bjørn Ivar Hammervold:

Kvensk kirkelivsutvalg

I 2014 vedtok Kirkemøtet at «Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringa.» Dette sto i visjonsdokumentet «Mer himmel på jord» som gjaldt for perioden 2015-2018.

Etter dette vedtok Nord-Hålogaland bispedømme å etablere et kvensk kirkelivsutvalg, og inviterte menighetene til å foreslå kandidater.

Hammervold fikk plass i utvalget, som ellers bestod av Kristin Mellem, Egil Borch, Egil Sundelin, samt utvalgssekretær Ivar-Jarle Elisassen fra Nord-Hålogaland bispedømme.

Les også: Kvensk kirkelivsutvalg samlet for første gang

De skulle blant annet finne ut hvordan visjonen kunne realiseres i det lokale menighetsarbeidet i Troms og Finnmark og hadde sitt første møte i Tromsø 31. august 2015.

Preget av sykdom

Ifølge informasjonen på minnesiden hos Alperosa begravelsesbyrå var Bjørn Ivar Hammervold syk med Lewy-legeme-sykdom i flere år. Som følge av det kunne han ikke lengre snakke forståelig, gå eller spise selv.

Begravelsen finner sted fra Lyngen kirke torsdag 4. januar klokken 11.

Hammervold etterlater seg kone, fire barn og tolv barnebarn.

Leppää rauhassa. Hvil i fred.