En nordisk pris for skjønnlitteratur bør være felles for de to språkene meänkieli og kvensk, mener Norske kveners forbund. (Illustrasjonsfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

En felles pris vil bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet, heter det i ei pressemelding fra Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var torsdag denne uken at pressemeldingen gikk ut, der Norske kveners forbund signaliserer at de vil kontakte Nordisk Råd i anledning litteraturpris til skjønnlitteratur skrevet på meänkieli eller kvensk. De skriver:

«Norske Kveners Forbund- Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er kjent med at det fra svensk hold er tatt initiativ til at det blir innstiftet en egen litteraturpris til skjønnlitteratur skrevet på meänkieli. Meänkieli er som kjent et nasjonalt minoritetsspråk i Sverige og anerkjent gjennom Europarådets minoritetspakt på samme måte som kvensk språk er i Norge. Det er svært stor likhet mellom de to språkene da de har et felles opphav med nært slektskap. Språkene anses av mange som dialekter av samme språk – og er opprinnelig i grenseområdene i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.»

Og det er på denne likhets-bakgrunnen at forbundet derfor vil be Nordisk Råd om at det opprettes en egen litteraturpris skrevet på meänkieli eller kvensk. En slik felles pris for meänkieli og kvensk vil bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet, tror kvenforbundet.

«En slik pris vil også øke interessen og statusen for de to språkene, den vil være med og gi anerkjennelse til meänkieli og kvensk og stimulere til å skrive skjønnlitteratur på kvensk og på meänkieli,» heter det fra forbundet, som finner det nærliggende å ta utgangspunkt i retningslinjene som gjelder for den samiske litteraturprisen. Dette fordi, melder forbundet,  de samiske språkene brukes på tvers av landegrensene, på samme måte som kvensk/meänkieli.