Den rundt seks kilometer lange natur- og kulturstien i Skallelv er tilpasset gående og syklister. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Hvis du er i området bør du teste Skallelvs egen natur- og kultursti.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Omtrent midt mellom Vadsø og Vardø finner man kvenbygda Skallelv, eller Kallijoki som den heter på kvensk. I dag huser bygda en håndfull eller to fastboende, mens på sommerstid kan man oppleve et yrende folkeliv her siden svært mange Skallelvværinger elsker å tilbringe sommeren i sin familiebygd.

Langs Skallelva kan du lære blant annet om det tradisjonelle fisket. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Varanger museum, avdeling Ruija kvenmuseum i Vadsø, har sammen med Tromsø Museum og samarbeidspartnere lokalt og internasjonalt laget en egen natur- og kultursti gjennom bygda og oppover langs elvedalen. Stien består av 12 poster som forteller litt om ulike naturfenomener i området, eller hvordan lokalbefolkningen har brukt naturen og levd her gjennom tidene.

Naturstien, kartet og heftet er et resultat av et prosjekt der folk fra Skallelv ble intervjuet om deres bruk av naturen og landskapet rundt bygda, og skal gi et glimt av det aktive livet i og rundt Skallelv i nåtid og fortid.

Stien begynner i bygda nede ved brua, og følger veien og elva nedover bygda og svinger forbi den karakteristiske gule kirka, før den fortsetter innover utmarka. Gjennom postene kan man blant annet lære om elve- og sjøfisket, fuglelivet, varangerhus, landsbystrukturen, saunatradisjon, bærplukking, geologi og utmarka.

Lengden på stien er omtrent 6 kilometer, og passer både for gående og syklende. Hvis man er usikker på hvordan man finner de ulike postene, kan man låne kart fra en oppsatt postkasse -men de må man levere tilbake igjen slik at flere får benytte seg av disse. På museet i Vadsø kan man også kjøpe et hefte med utfyllende informasjon om Skallelvs natur og kultur.

PS: Dersom du ser nøye etter, så kan du finne en egen privatoppsatt post tilknyttet et digert hvalbein. Den er ikke merket av på museets kart.

Et hvalbein har fått sitt eget infoskilt i Skallelv. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Tidligere var det ikke laksen som var det viktigste fisket i bygda, men torsken, seien og hysa. Men det var ikke bare lett å dra på sjøfiske på grunn av den langgrunne stranda og elveisen vinterstid. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Bærplukking er og var viktig matauk. På naturstien får man også lært seg noen kvenske ord. (Foto: Heidi Nilima Monsen)