Det fløt av felte furutrær rundt tjæremila da Nina Østlyngen besøkte Skillemoenfor en uke siden. KUVA NINA ØSTLYNGEN

I dag besøker Olje- og energiministeren Skillemoen for å markere det pågående anleggsarbeidet tilhørende strømnettet mellom Balsfjord og Skaidi -et anleggsarbeid som har gått hardt utover flere gamle kvenske kulturminner som denne 400 år gamle tjæremila. KUVA NINA ØSTLYNGEN

.
Verken Norske Kveners Forbund, Alta Kvenforening eller Fortidsminneforeningen stiller opp på dagens oppstartsmarkering av strømnettet Balsfjord – Skaidi på Skillemoen.
Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no 
– Vi boikotter åpningen siden vi ikke er det minste glad for, eller enig i at tjæremila destrueres ved at trafostasjonen legges oppå. Vi er klar over at dette ikke er Statnetts feil, men ønsker å markere myndighetenes neglisjering av kvenske kulturminner og denne ca 400 år gamle tjæremila i Alta spesielt, skriver kvenforeningsleder Grete Alise Monsen, som også var invitert til å representere NKF, i en mail til kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett.
Dagens markering skal foregå rett ved den rundt 400 år gamle tjæremila som nå skal være destruert til fordel for en stor trafostasjon som tilhører det nye strømnettet mellom Balsfjord og Skaidi.
På markeringen deltar blant annet Olje- og energiminister Tord Lien, Statnetts styreleder Per Hjorth og konsernsjef  Auke Lont.