Kvenene holdt seg langt unna da Oljje- og energiminister Tord Lien satte første spadetak i jorda på Skillemoen i dag. De ville nemlig ikke være med på å feire ødeleggelsen av et viktigkvensk kulturminne. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kvenene holdt seg langt unna da Olje- og energiminister Tord Lien satte første spadetak i jorda på Skillemoen i dag. De ville nemlig ikke være med på å feire ødeleggelsen av et viktig kvensk kulturminne. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Olje- og energiminister Tord Lien syns det er synd representanter fra de kvenske miljøene ikke deltok på markeringen på Skillemoen.

Heidi Nilima Monsen heidi@ruijan-kaiku.no

– Jeg syns det er synd at kvenene har valgt å boikotte markeringen. Samtidig respekterer jeg det fullt og helt. Det er en veldig demokratisk måte å demonstrere motstand mot en sak på, og det må vi ha full respekt for, sa statsråden til Ruijan Kaiku under dagens oppstartsmarkering på Skillemoen.

Norske Kveners Forbund, Alta Kvenforening og Fortidsminneforeningen var invitert til arangementet, men valgte å boikotte det hele fordi de ikke ønsket å være med å feire ødeleggelsen av ei rundt 400 år gammel tjæremile som ligger der det nå skal bygges en trafostasjon.

Bevaring ikke forenelig med fremdriften

Statsråden hadde også lyst til å peke på at i forbindelse med dette prosjektet ble det identifisert og lokalisert mer enn tjue tjæremiler som en ikke kjente til på forhånd, og som nå vil være tilgjengelig for det kvenske miljøet og for kulturminneforskning.

– Akkurat den tjæremila som ligger rett her borte er jo også blitt grundig studert og dokumentert, og det er jeg glad for. Så får vi bare konstatere at bevaring ikke var forenelig med fornuftig fremdrift av prosjektet, sier han.

Det har vært reaksjoner fra kvenske miljøer på at en ikke har kunnet flytte trafostasjonen noen meter for å unngå tjæremila.

– De tekniske tingene tror jeg du må stille til de som jobber konkret med prosjektet, men jeg har lyst til å si at akkurat i dag må vi ha med oss at dette prosjektet har møtt betydelig engasjement og entusiasme. Med tanke på at dette er det aller største kraftinfrastrukturprosjektet i Norge, så har det møtt veldig lite motstand, og det er viktig å ha med seg i dag. Jeg er i alle fall opptatt av at man innen for mitt system snakker med alle de som har helt legitime interesser i våre prosjekter, avslutter Olje- og energiministeren.