Provoserende å foreslå kutt i støtten til bokbussen, mener Toril B. Kåven. (Foto: Arne Hauge)

 

Bokbussen har for stor betydning for distriktene til å bli lagt ned, mener Toril Bakken Kåven, leder av Nordkalottfolket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nordkalottfolket på Sametinget har levert eget forslag i saken om bokbussene, et tilbud flertallet på Sametinget ønsker å fjerne. Nordkalottfolket sier i en pressemelding at NSR’s og Senterpartiets holdning provoserer.

– Selv med den slappe modereringen de har kommet med, gir de et klart inntrykk av at distriktene har lite verdi, og vil ikke bidra til likeverdighet i tilbudene mellom by og land, sier   Toril Bakken Kåven, leder av Nordkalottfolket.

Se Nordkalottfolkets eget bokbuss-forslag her: – Bokbussen bidrar til bolyst

Svakest utenfor byene

– Vi ser at bokbussene er viktige i distriktene, spesielt i sjøsamiske, lulesamiske og sørsamiske områder. De kan være avgjørende for å sikre likeverdige tilbud ute i samiske distrikter. Det er svært skuffende at ikke NSR og flertallet ser dette, men heller vil bruke midlene til enda flere stillinger i administrasjonen, sier Kåven.

Nordkalottfolkets sametingsgruppe. (Foto: Nordkalottfolket)

Kjellrun Wilhelmsen har ansvaret for bokbussaken hos Nordkalottfolket, og mener tilbudet heller burde vært utviklet i samarbeid med andre finansieringskilder. Gjennom å satse på bokbussene som både litteratur- og kulturformidlere, vil vi styrke den samiske kulturen der den er svakest, utenfor byene, mener hun.

– Uforståelig

– Om man i tillegg utvikler digitale systemer som kan gi spesialtilpassede tjenester, kan bokbussene bli et viktig bidrag til å opprettholde den samiske kulturen i distriktene. Man trenger flere litteratur- og kulturtilbud i distriktene, ikke færre, sier Wilhelmsen. Bakken Kåven sier seg på sin side skuffet.

– At flertallet på Sametinget har startet en slik sentraliseringsprosess og foreslår enda mer midler til adminstrative stillinger, i stedet for å tenke på folket, skuffer oss. Ekstra uforståelig er det at Senterpartiet, som tidligere var kjent for å tale distriktenes sak, har gått så hardt ut og forsvart å legge ned bokbussene, sier Kåven.

På Facebook kan du også følge Nordkalottens sametingsgruppe