Sametingspresident Aili Keskitalo, her sammen med Olje- og energiminister Tord Lien, syns det er dumt at viktige kulturminner går tapt under utbyggingen, men at dokumentasjon av disse også har stor verdi. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Sametingspresident Aili Keskitalo, her sammen med Olje- og energiminister Tord Lien, syns det er dumt at viktige kulturminner går tapt under utbyggingen, men at dokumentasjon av disse også har stor verdi. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Sametingspresident Aili Keskitalo syns det er synd at det ikke taes mer hensyn til kulturminner som den rundt 400 år gamle tjæremila.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Det er selvfølgelig trist når kulturminner går tapt i forbindelse med anleggsarbeid, konstaterer Keskitalo som var blant de inviterte på Statnetts oppstartsmarkering på Skillemoen i Alta torsdag.

– Fra Sametinget sin side kan jeg si at vi har hatt et godt samarbeid med Statnett. Under forarbeidet har vi kunnet registrere over tusen kulturminner av ulike karakter som ikke tidligere har vært registrert, deriblant hellige bjørnegraver, men også boplasser, kjøttgjemmer, skytegraver og så videre, forteller Sametingspresidenten.

Selv om kulturminner går tapt i forbindelse med anleggsarbeid, mener Keskitalo at dokumentasjonen av disse har stor verdi.

– En ting er at ikke alle kulturminnene har overlevd denne prosessen, men det er også viktig at de nå er blitt registrert og dokumentert, for da har vi med oss dette til ettertiden at vi vet noe om folkene som har bodd her tidligere. Det har også en verdi, det skal vi ikke glemme, sier Keskitalo.