En buss med bøker på turné i distriktene; behovet eksisterer ennå, mener Nordkalottfolket. (Foto: Lars Arvid Turunen)

 

I dette innlegget kan du lese Nordkalottfolkets bokbuss-forslag, ved leder Toril B. Kåven. 

 

Sametinget ønsker større fokus på effekten av produksjon og formidling av samisk litteratur. Samisk litteratur omfatter både samiskspråklig litteratur og litteratur skrevet i en samisk kontekst, uavhengig av språklig tilhørighet. Sametinget utarbeider en egen strategi for hvordan man best mulig kan få økt produksjon av samisk litteratur. Støtten til nyproduksjon av samisk litteratur bør økes, og det må fra forlagene legges vekt på å digitalisere flere bøker slik at disse blir tilgjengelig for flere.

Bokbussene er viktig i distriktene, samtidig er det et forbedringspotensial i drift av dagens bussvirksomhet. Det kan også søkes andre finansieringsmodeller. Spesielt for distriktene, og for bygdeskoler, vil det være viktig å ha likeverdige tilbud med elever ved større skoler. Ulike regioner melder om stort engasjement for bokbussene, og anser bokbussene som viktigste formidlingsaktør i samiske distrikter. Bokbussene er et viktig tiltak for praktisering av samisk språk for samiskspråklige, og også for å vekke interessen for samisk språk og kultur blant norsktalende.

Les også: – Bokbussen må bestå

I alle samiske områder har man samme utfordringer i forhold til avfolking og nedlegging av bygdeskoler, og gjennom en velutviklet ambulerende bok- og kulturbuss, vil man kunne bidra til å opprettholde gode tilbud som bidrar til økt bolyst. Sametinget understreker nødvendigheten av å videreføre og videreutvikle formidlingsvirksomheten som foregår ved de samiske bussene.

Direktetilskuddet fra Sametinget til bokbussene videreføres, men som del av videre utvikling går Sametinget i dialog med alle parter som er involvert i bokbussene, med mål om å videreutvikle disse til et verktøy for å styrke og beholde bygdeskolene. Gjennom økt digitalisering vil bokbussene kunne gi enda mer tilpassede tjenester i de områder de opererer. Ved å utvide bokbussene til både bok- og kulturbusser over hele landet, vil man styrke den samiske kulturen blant både unge og eldre i distriktene, spesielt i sårbare områder som i sørsamiske, lulesamiske og markasamiske områder.

Toril B. Kåven, Nordkalottfolket