Liss Beth Gjertsen Nyby er ny leder i Lakselv-avdelingen av Norske kveners forbund. KUVA ERLEND SKJETNE

Liss Beth Gjertsen Nyby er ny leder i Lakselv-avdelingen av Norske kveners forbund. KUVA ERLEND SKJETNE

Porsangers innbyggere var i år igjen blant de privilegerte som kunne feire Kvenfolkets dag i to ulike bygder. Før feiringen i Børselv var det markering også på biblioteket i Lakselv.

Erlend Skjetne 

Ruijan Kväänit, Lemmijokilaiset er en meget livskraftig avdeling av Norske kveners forbund. De nærmere 100 medlemmene fikk på sist årsmøte ny leder, da Liss Beth Gjertsen Nyby overtok etter Liv Annie Johansen. Gjertsen Nyby benyttet Kvenfolkets dag til å snakke med medlemmer og andre som var innom biblioteket.

– Jeg er oppvokst med kvensk språk, da min mor hadde kvensk som morsmål, men jeg ser nå at også jeg selv må gjøre noe for å bidra til det kvenske språkets overlevelse. Å være leder i Lakselv kvenforening blir en utfordring, men jeg er optimist.

Kvenfolkets dag ble markert ved å vise fram utstilling av gamle kvenske bruksgjenstander på biblioteket, samt visning av «Det tause folkets stille død» og andre filmer om kvenene.

Anstein Mikkelsens nye bok Blå dager og gylne netter ble presentert på Kvenfolkets dag i Lakselv.

Anstein Mikkelsens nye bok Blå dager og gylne netter ble presentert på Kvenfolkets dag i Lakselv.

Boklansering

Ikke minst benyttet Svein Sjøveian anledningen til en boklansering: Sammen med forfatter og dokumentarfilmskaper Anstein Mikkelsen og Kjell Ivar Olsen driver han medieproduksjonsselskapet Arctic Publishing, som nylig er kommet med Mikkelsens bok «Blå dager og gylne netter». Den følger i kjølvannet av en dokumentarfilm ved samme navn, om tre eldre menneskers hverdag i nesten folketomme grender i Porsanger. Boka har mange dimensjoner, men kvensk kultur er så avgjort én av dem.

Svein Sjøveian lanserte den nye boka «Blå dager og gylne netter» på Kvenfolkets dag i Lakselv. KUVA ERLEND SKJETNE

Svein Sjøveian lanserte Anstein Mikkelsens nye bok «Blå dager og gylne netter» på Kvenfolkets dag i Lakselv. KUVA ERLEND SKJETNE