Skal Sosialistisk venstreparti ha navn også på kvensk? Det må i så fall landsmøtet avgjøre. Her et bilde fra et slikt landsmøte, holdt for en god del år siden. (Illustrasjonsfoto: Tor Erik H. Mathiesen/Scanpix)

 

SV’s samepolitiske råd med klar oppfordring til moderpartiet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var på SV’s samepolitiske konferanse sist helg at forslaget ble fremmet, om navn på partiet også på kvensk.

«Vi oppfordrer partiet til å gå i kontakt med miljøer som har kompetanse på de nasjonale minoritetene sine språk, og få vedtatt partinavn også på disse språkene. Det er for eksempel naturlig at SV har et navn på kvensk, i tillegg til norsk og samisk», heter det i ei pressemelding fra rådsleder Mikkel Berg Nordlie.

Av saker rådet de siste årene har jobbet spesielt mye, kan nevnes jobben for samiske språk opp mot barnehage og skole, samt kampen mot arealinngrep i reindriftsområder fra vindkraftindustrien og andre. De melder at arbeidet med antirasisme og inkludering fortsetter, rådet vil ha et inkluderende Sápmi, heter det i pressemeldingen. «SV på samisk – og på kvensk», lyder overskriften på punktet der samepolitisk konferanse vedtok flere forslag til endringer i partiets vedtekter.

«Det er ikke sånn at partiet alltid må bruke alle sine formelle navn. Men vi trenger i mange sammenhenger å ha formelt vedtatt hva partinavnet er på urfolksspråk og nasjonale minoritetsspråk. Dette er språk som er hjemmehørende i Norge og brukes i Norge», uttaler Berg Nordlie.

Hvor vidt partiet i så måte skal endre sine vedtekter slik at de også kan ha kvensk navn, må SV’s landsmøte i 2021 ta stilling til.