Fra i fjor sommer da kontroll- og konstitusjonskomiteen besøkte Kvensk institutt. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Drøye fire timer er satt av til det tettpakkete programmet. Også du kan følge med på det som sies.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I dag tirsdag skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjennomføre en åpen høring om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, framgår det av informasjon tilsendt oss fra Stortinget.

Høringen starter klokken 16.00 og pågår fram til klokken 20.05. Den foregår i det som kalles hørinssal 1, og blir etter det vi får opplyst strømmet direkte på vanlig måte over Stortingets hjemmesider. Det betyr i praksis at også du kan følge høringen hjemme fra stua eller hvor du ellers måtte befinne deg.

Fra programmet ser vi at høringen er delt i tre bolker. Først ut er samiske interesser, ved blant andre Sametinget og Nordkalottfolket. Neste bolk er tilegnet kvenske og norskfinske interesser, ved Norske kveners forbund, Kvensk Finsk Riksforbund og Norsk-Finsk Forbund. Siste bolk kommer etter pausen, og omhandler det skogfinske, ved representanter fra Skogfinneforeningen og Skogfinske interesser i Norge.

Her er adressen som du kan klikke deg inn på når det hele starter:

Stortingets nett-TV