Da stortingspresidenten i høst dro til Børselv for å lære mer om det kvenske, var det en selvfølge å trekke inn elevene fra stedets skole. Få uker senere trues skolen av nedleggelse. (Foto: Arne Hauge) 

 

Sølvi Vivian Johansen fra Tverrpolitisk liste i Porsanger tar i dette leserinnlegget kommunens grendeskoler kraftig i forsvar.

 

På torsdagens formannskapsmøte 29. november vedtok Ap og Høyre i Porsanger å legge ned Børselv skole. Tverrpolitisk liste (TLP) med sine to representanter som var til stede på møtet stemte i mot.

Les mer: Foreslått skolekutt vekker uro i Børselv

Tverrpolitisk liste har jobbet for å holde liv i grendeskolene i Porsanger siden 2015 og hadde gjenåpning av Børselv skole og ungdomstrinnet i Billefjord som valgkampssak under kommunevalget 2015. Tverrpolitisk liste jobber for kvensk og samisk språkutvikling og for å få et best mulig grunnlag for læring er det viktig å ha en skole i nærmiljøet som arena for læring.

Vi kan fort være tilbake i de tilstander som rådde i 2015 da skolebarna ble busset fra Børselv til Lakselv hver dag. Det er trist at det ikke er mer kontinuitet og stabilitet i skolestrukturen i Porsanger. Skolebarna skal måtte forholde seg til politikernes skiftende agenda. Vi ser igjen at det er skolebarna som lider under dette.

Skal man skape bolyst i distriktene og i det hele tatt få noen til å flytte til distriktene så er det en forutsetning at det er en skole på stedet. I alle fall hvis det er familier som har barn eller som planlegger å få barn. Vi så at det etter at Børselv skole ble lagt ned i desember 2014 flyttet flere barnefamilier fra Børselv. Det er slitsomt å leve i uforutsigbarhet for barnefamiliene.

Tidligere i år gikk rådmannen i Porsanger ut og ville satse på å bygge en skole til 4 millioner kroner i Børselv og nå har vinden snudd og nå skal skolen legges ned. Det henger ikke «på greip» som man sier på folkemunne. Hva skal innbyggerne i Børselv forholde seg til når det svinger slik?

Det er trist å se hvordan enkelte politiske partier nedprioriterer distriktene. Tverrpolitisk liste vil støtte grendeskolene i Børselv og Billefjord, men vi kan fint lite gjøre dersom vi ikke får en utstrakt hand fra de andre politiske partiene. Vi håper på samarbeid til det beste for barna i både distriktene og i sentrale strøk i Porsanger.