STOR GRUNN TIL BEKYMRING: Skolen i Børselv betyr svært mye for den kvenske satsingen. Mona Skanke er daglig leder for Saarela Barnehage AS, og sier hun vil kjempe for grendeskolene. (Foto: Arne Hauge)

 

Tror bygda dør uten skolen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Legges skolen ned, så dør bygda, sier Mona Skanke til iFinnmark. Skanke kommer selv fra Børselv, og har tidligere vært Porsangers ordfører. I dag sitter hun i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og har tidligere vært gjennom flere kamper for skolen i Børselv.

– Vi kan ikke bare se på en skole i regnskapsbøkene. Vi må også vurdere en skole ut fra hvor viktig den er for sitt lokalsamfunn. Så personlig vil jeg jobbe for at grendeskolene skal bestå så lenge de bare kan, sier Mona Skanke til avisen.

Det er rådmannens budsjettforslag for 2019 som vekker bekymring, der en viktig brikke i revitaliseringen av det kvenske nå står i fare for å ryke. Børselv er en svært sentral pådriver i revitaliseringsarbeidet for kvensk språk og kultur.

Også i Børselv er skolen sentral for bygdas overlevelse. Nå trues skolen, igjen. (Arne Hauge)