Den lille bygda Kåfjord, vest for Alta har nå fått trespråklige skilt. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Nå har det dukket opp tre nye trespråklige skilt i Kåfjorden. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Den lille bygda Kåfjorden vest for Alta fikk nylig tre nye trespråklige skilt. På bygdeskiltet står det Kåfjorden/Gávvuonna/Kaavuono. I følge Kvensk stedsnavndatabase er det kvenske navnet sammensatt av «vuono» som betyr fjord, mens «Kaa» sannsynligvis kommer fra samiske gávva som er terrengord for bøyning, sving og bukt.

Brua har på kvensk fått navnet Kaavuononsilta, mens tunnelen er skiltet Kaavuonontunneli.

 

Kåfjordtunellen. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Navnestrid

Navneprosessen for brua og tunnelen har for øvrig ikke vært uten støy. I starten av byggeperioden het tunnelen Kåfjordtunnelen, men vegvesenet foreslo å endre tunnelens navn da det er flere andre steder som heter Kåfjord som også har tunneler, og en var redd for at tunneler med samme navn ville kunne skape misforståelser i forbindelse med uttrykninger. Blant forslagene var Kvenviktunnelen etter stedet på østsiden av tunnelen. Dette var et navn blant annet Alta kvenforening ønsket, og navnet ble også diskutert på et forbundsstyremøte i Norske kveners forbund. Det lå lenge an til at tunnelen skulle navngis Sakkobanetunnelen eller Sáhkkobátnitunnelen etter fjellet den går igjennom. Senere gikk man bort fra disse navnene, og argumentene om at tunnelen ikke kunne hete Kåfjordtunnelen falt når de nye tunnelene i Kåfjord i Troms ble hetende Isfjelltunnelen og Skardalstunnelen.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta kommune ønsket at Kåfjordbrua og tunnelen skulle ha fellesnavnet Nordlysporten.

– Vi ble enige om at hele strekningen, altså både tunnelen og brua, skulle hete Nordlysporten. Det var enstemmig, sa Alex Bjørkmann (H) til Altaposten 29. august 2013. Dette forslaget ikke tatt til følge, i og med at tunnel-navn må inneholde ordet «tunnel». Etter mange saks- og navneekspertiserunder via Sakkobanetunnelen og Kvenviktunnelen landet en til slutt altså på Kåfjordtunnelen/Gávvuontunealla/Kaavuonontunneli.

 

Bygda Kåfjord vest for Alta har fått nye skilt. (Foto: Heidi Nilima Monsen)