Tall fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser at bortsett fra for studieåret 2017-2018 har ikke de to hjemlene blitt brukt opp de siste årene. (Arkivfoto)

 

Få skoleeiere tar i bruk statsforvaltningens ordning om stipender til etterutdanning i kvensk. Siden 2018 er kun en halv studiehjemmel blitt brukt.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Skoleeiere, skoler og aktuelle lærere i Troms og Finnmark kan allerede nå søke om tilskudd til videreutdanning i kvensk eller finsk som starter våren 2021, høsten 2021 eller våren 2022. Første søknadsfrist er 1. mars.

– I finsk/kvensk har vi hatt tilgjengelig midler til 2 hele studiehjemler hvert år (2 fulltidsstudier). Alle som har søkt og oppfylt kriteriene for å få tilskudd har fått det de har søkt om, sier seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Linda Kristin Selnes.

Inntil ett år

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i kvensk eller finsk gis for å styrke læreres kompetanse i kvensk eller finsk språk, og selve tilskuddet går til skoleeiere som gir lærere lønn og studiepermisjon for å ta videreutdanning i kvensk eller finsk. Det kan gis tilskudd til studiepermisjoner fra full stilling i inntil ett år, eller studiepermisjoner av kortere varighet og/eller i lavere stillingsandeler.

Tall fra Statsforvalteren viser at bortsett fra for studieåret 2017/2018 har ikke de to hjemlene blitt brukt opp de siste årene. De to siste årene har kun en kvart studiehjemmel blitt brukt per studieår, og i 2019/2019 var det ingen lærere som fikk tilskudd for å studere kvensk. Det betyr at siden 2018 er kun en halv studiehjemmel blitt brukt.

Blir trukket

– Vi har ikke fått brukt opp alle midlene som har vært tilgjengelig de siste årene. Det har hendt at søkere får innvilget studiehjemmel, men at søknadene blir trukket av ulike grunner før studiestart, sier Selnes.

I perioden 2014/2015 ble en halv studiehjemmel brukt, året etter benyttet to lærere seg av ordningen med en halv studiehjemmel hver, og i 2016/2017 ble en hel og en halv hjemmel brukt. I 2017/2018 gikk hjemlene til to fulltidsstudenter og en som studerte femti prosent.