De såkalte Pipolabuene i Bugøynes skal renoveres. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Fortidsminneforeningen skal sette i stand tre unike sjøbuer i Bugøynes.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Buene er viktige for å gi et helhetlig bilde av bygdas historie. Disse var redskapsbuer og ikke naust, slik de også var på nordsida av fjorden. Naust var ikke vanlig i Øst-Finnmark, skriver Fortidsminneforeningen på sine nettsider om Pipola-prosjektet i Bugøynes.

Fiskeværet som ligger på sørsiden av Varangerfjorden ble ikke brent under krigen. Prosjektet med istandesetting av Pipolabuene, med fokus på kompetanseoverføring av taktekking, har fått tildelt et tilskudd på 331.250,- for 2020. Panen er at man skal sette i stand tre sjøbuer, alle fra siste halvdel av 1800-tallet. Noen av disse naustene er bygget med lafteteknikk.

Det er byggfagelever ved Kirkenes vidergående skole som skal istandsette den minste bua på skolen. Elevene vil også ta en dag til Bugøynes for å lære om istandsettingen av alle buene.

– Buene betyr mye for formidling av fiskeværet, for å gi et mer helhetlig bilde av værets historie, påpeker Fortidsminneforeningen.

I dag er fiskeværet et turistmål, og en har bygd opp flere reiselivsbedrifter som tar imot studenter og turister fra hele verden. Bugøynes er spesielt populær blant finske turister på grunn av bygdas sterke finske historietilknytning, og Pipolabuene skal være et yndet stopp for finlendere som besøker området.