januarleder-2016

 

Se sanothaan ette «Piđä kielen keskelä suuta». Sillä meinathaan ette sie häyđyt konsentreerata ette et tehe erheyttä. Ko puhuma kainun kielestä, saatama sannoot ette «piđä oikkeen kielen suussa».

Met emmä tieđä kunka keskelä suuta Ruijan kveeniliiton johtaajan Hilja Hurun kieli oli ko hän piti kaikkiin aikkoin ensimäisen uuđenvuođen puhheen kainun kielelä mutta hänelä kuitenki oli oikkee kieli suussa! Se oliki jo korkkee aika ette kainulaiset saathiin kuula uuđenvuođen puhheen omala kielelä.

Monet oon sanonheet ette ko het kuulthiin tämmöisen puhheen omala kielelä, het olthiin niin liikutetut ette het alethiin itkemhään. Toiset oon ylistänheet Hurruu siksi ko hän näyttää esimerkkii muileki ette het käyttäis kieltä.

Tämmöisen viralisen puhheen pitäminen ei ollu mitenkhään helppo assii tälle nuorele vaimole. Kukhaan entinen kväänijohtaaja ei ollu tehny tämmöistä ennen ja hän itte oon vasta alkanu opiskelemhaan kainun kieltä.

Tämä puhe oon hyvin tärkkee signaali kaikile kainulaisile siitä ette met uskaltaisimma käyttäät sitä kieltä mikä meilä oon.  Ette uskaltaisimma pittäät oikkeen kielen suussa.

Jos halluuma ette kieli ellää, met tarvittema kuula kainun kieltä mahđolisimman ushein ja tarvittemma juttukaveriita ja tietenki tahtoo ja motivasuunii kielen käyttämisheen.  Jos halluuma ette kainun kieli ellää met häyđymä kans puhhuut sitä. Puhu eđes jotaki. Ja ko uskaltaisimma käyttäät kainun kieltä usseemmissa paikoissa! Liian ushein se käypi niin ette ko kohđattelema, puhuma ruijaa ko se oon helpompi. Paikala oon ushein kans joku joka ei ymmärrä yhthään kväänii. Sillä laila pienet kielet kuolhaan.

Qvän Östlandet oli kuttunu Merethe Eidstö Kristiansenin Kainun institutista Uslhuun saarnaamhaan siitä kunka «kielen piđethään lämpimänä» – ei päästetä sammumhaan. Hän kehoitti kaikkii puhumhaan ja käyttämhään kainun kieltä joka paikassa ja esimerkiksi sosiaalisessa meediassa. Hän toivoi kans ette ko kommuniseerathaan kainulaisen väjen kans, tekstin käänettäis aina kainun kielele.

Hän puhui Uslussa kans kielen opettamisesta lapsile. Kainun institutti oon tehny kielipesäplaanan lastentarhaita varten ja homma alkkaa heti usseessa lastentarhaassa Porsangissa.  Tarhaassheen tullee kielen puhhuujiita ja het puhuthaan kainun kieltä lapsile. Lastentarhaitten työntekkiijöile ja vanheemiile oon kans kielikursi ja lapsile oon kulttuurityöpaja. Prosjekti oon monela laila aivan uusi tapa oppiit kieltä Ruijassa ja hirmuisen tärkkee ko haluthaan siirtäät kielen uusile sukupolvile. Toivoma ette tämä prosjekti  auttaa sekä lapsii ette vanhemiita pitämhään oikkeen kielen suussa.

________________________

Det er et ordspråk som sier at man skal holde tunga rett i munnen. Dette ordtaket handler om å konsentrere seg hardt om å ikke gjøre feil. Når det kommer til bruk av kvensk, så kan en kanskje heller si at man skal «holde rett tunge i munnen». På kvensk er nemlig språk og tunge(mål) det samme, dermed blir betydningen at man skal «holde rett språk i munnen».

Hvorvidt NKF-leder Hilja Huru holdt tungen rett i munnen da tidenes første nyttårstale på kvensk ble filmet på nyåret, vites ikke. I hvert fall holdt hun  rett tunge i munnen! Det var på høy tid at det kvenske folket fikk høre en nyttårstale på sitt eget språk.

Flere har sagt at de ble så rørt av å høre en slik tale på sitt eget språk, at de begynte å gråte. Andre har rost Huru for at hun brøyter vei for andre språkbrukere.

Det var svært tøft gjort av den unge kvenlederen å tale på kvensk offentlig. Både fordi ingen av hennes forgjengere har gjort noe lignende tidligere, og spesielt siden hun nå er i starten av sin egen språkopplæring.

Talen gir et veldig viktig signal til alle kvener: nemlig at man må tørre å bruke det språket vi har. Man må tørre å holde rett tunge i munnen.

For å holde kvensk levende trenger vi å få høre språket jevnlig, ha folk å snakke med, og ikke minst ha vilje og motivasjon til å bruke språket. For å holde kvensk levende må vi også være bevisste på å bruke språket i hverdagen. Selv små bidrag teller. Vi må også tørre å bruke språket i flere sammenhenger. Alt for ofte blir det slik at man bruker majoritetsspråket, også med folk som kan minoritetsspråk, fordi det glir lettere. Eller at det kan være noen tilstede som ikke kan minoritetsspråket. Det er slik små språk dør ut.

Under et besøk hos Qvæn Østlandet, fortalte Merethe Eidstø Kristiansen fra Kainun institutti – Kvensk institutt om hvordan en skal holde språket varmt. Her oppfordret til bruk av kvensk i alle sammenhenger, også i sosiale medier.

Hun snakket også om viktigheten av det å rette tiltak mot barn. I løpet av kort tid setter Kvensk Institutt i gang med språkreir i flere barnehager i Porsanger kommune. Her kommer erfarne språkbrukere til barnehagen og snakker kvensk til barna. Det vil også bli gitt tilbud om språkkurs til barnehageansatte og foreldre. I tillegg ønsker man å tilby kulturverksted for barn. Prosjektet er på mange måter banebrytende i forhold til språkopplæring i Norge, og svært viktig for å videreføre språket vårt til den yngre generasjon. Vi håper dette prosjektet oppmuntrer både barn og foreldre til å holde rett tunge i munnen.