Elevrådsleder Thea Dagsholm Johansen ved Børselv skole er glad for at hun for fortsette å gå på skolen ut skoleåret. Kuva Heidi Nilima Monsen

Elevrådsleder Thea Dagsholm Johansen ved Børselv skole er glad for at hun for fortsette å gå på skolen ut skoleåret. Kuva Heidi Nilima Monsen

Før jul vedtok kommunestyret i Porsanger at Børselv skole, samt ungdomstrinnet på skolen i Billefjord skulle legges ned etter juleferien og elevene flyttes til Lakselv. Flere protesterte på vedtaket og stilte spørsmål ved lovligheten rundt prosessen, noe som førte til at nedleggelsene ble lagt på vent. Torsdag denne uken hadde kommunestyret et ekstraordinært møte for å ta opp saken på nytt. I forkant av møtet hadde flertallet, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet -partiene som før jul både foreslo og vedtok å legge ned skolene, funnet midler til å ha skolene åpne til 1. mars. De 900.000 ble tatt fra eiendomsskatt og en vakant stilling. Under møtet gravde posisjonen enda dypere i pengekista, og tok 600.000 fra kommunens budsjetterte årsoverskudd for 2015, samt 300.000 fra barnehagesektoren, noe som skal være nok til å opprettholde undervisningen ved distriktsskolene fram til sommerferien.

 

– Jeg er glad for at skolen i Børselv får være åpen ut skoleåret, men jeg håper også at jeg får fortsette å gå på skole i Børselv ut tiende klasse, sier åttendeklassing og elevrådsleder Thea Dagsholm Johansen som hadde tatt seg fri fra skolen for å følge kommunestyremøtet.

 

Opposisjonen bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som hele veien har kjempet for opprettholdelse av undervisningstilbudet i Børselv og Billefjord, stilte med eget budsjettforslag hvor drift av distriktsskolene var prioritert også etter sommerferien. Dette ble ikke vedtatt.