Inger Birkelund (stående) har begynt som prosjektleder ved Halti Næringshage AS. Noe daglig leder Marius Johansen (til venstre) sier seg glad for. Bildet er tatt i forbindelse med et tidligere samarbeidsprosjekt, hvor vi også ser Trude Indrebø og Rune Steinsvik. (Foto: Eili Bråstad Johannesen)

 

En knallstart på 2020, heter det fra Halti næringshage i Nordreisa, de har ansatt Inger Birkelund som prosjektleder.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Nå har jeg fått et kollegium, noe jeg har sett veldig fram til, sier Inger Birkelund, hun ønsker å gi Ruijan Kaikus lesere et eksempel på hvorfor det kan være godt å ha flere rundt seg i stedet for å jobbe alene:

– I går kveld satt jeg og jobbet med en forståelig organisasjonsmodell for landsbyspelet Kyläpeli, men det låste seg helt i hodet. På jobb i dag så en kollega løsningen med en gang, det tok ham bare fem minutter. Det har stor verdi å få andre sine synspunkter inn på egne prosjekter, snakke med noen som har en annen kompetanse, og den verdien har jeg sett etter bare to uker i den nye jobben, sier Birkelund.

Bakgrunnen er at Birkelund like på nyåret tiltrådte som prosjektleder ved Halti næringshage as, noe som straks reiser følgende spørsmål:

– Betyr dette en nedtrapping av din satsing innenfor det kvenske feltet?

Kan bedre skille

– Nei, det gjør det ikke. Jeg tar det kvenske engasjementet og de kvenske prosjektene med meg videre over i Halti næringshage, som nå styrkes på prosjekter innen kultur- og reiseliv. Det dette også medfører for meg, er mer system i hverdagen, sier Birkelund, velkjent særlig i kvenske miljøer for sin reiselivsbedrift ihana!

Hun bekrefter at ihana! driver videre som før, forskjellen er at hun nå bedre kan skille mellom rollen som utøvende forteller rettet mot scene og reiseliv, og rollen som prosjektleder ved næringshagen.

– Prosjektlederjobben er en hel stilling, blir den og ihana i meste laget?

– Nei, det ser jeg ikke mørkt på. Jeg har en fleksibel ordning og kan ta fri eller avspasere for å gjøre oppgaver for ihana, sier Inger, som bekrefter at hun skal jobbe blant annet med kventeateret og kyläpeli, men nå via næringshagen. Som et apropos medfører overgangen heller ingen nevneverdig endring for Kvenkultursenteret.

Har sterk tro på Inger

Også daglig leder Marius Johansen ved Halti næringshage mener overgangen blir nokså liten for begge partene. De og ihana! har over flere år samarbeidet på ulike prosjekter.

– Vi er glade for å få en ressurs som Inger med på laget. Ansettelsen vil bidra til å forsterke næringshagens ressurser på prosjektledelse, kultur og reiseliv. Vi har sterk tro på at hennes kompetanse, entusiasme og nettverk vil tilføres oss mye, sier daglig leder.

Inger Birkelund har som nevnt allerede startet i jobben, første oppdrag er som prosjektleder for etableringsprosjektet ITU kvääniteatteri SUS.

– Sammen kan vi utvikle mulighetene og ressursene i vår fantastiske region. Jeg gleder meg veldig til å inngå i et team av dyktige medarbeidere, avrunder hun.