Den finske debattanten Sanna Sarromaa mener at man i norsk skole burde undervist i finsk og ikke kvensk (Foto: Kvænangen språksenter)

 

«Forskjellen på finsk og kvensk er omtrent som forskjellen på norsk og kebabnorsk – uten at kebabnorsk er innført som andrespråk i skolen.»

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Uttalelsen ovenfor kommer fra et innlegg skrevet av den finske forfatteren Sanna Sarromaa som ble publisert på avisen Nordlys sin debattside Nordnorsk debatt denne helgen.

I innlegget hevder hun blant annet at kvensk er en dialekt og knapt nok et ordentlig skriftspråk, og er kritisk til at det gis «raust» med midler til det hun betegner som et døende talemål. Videre skriver hun at «For meg, som aldri har studert kvensk, men som kan finsk, er ikke noe av det vanskelig å forstå. Kvensk er som finsk, men med dårlig ortografi og med noen ekstra h-er her og der. De ekstra-h-ene hører også til nord-finske dialekter, som kvensk er én av.» Sarromaa skriver at satsingen på kvensk ikke har sitt utspring i lingvistisk faglig tenkning, men at styrkingen av kvensk handler om politikk og at etniske minoriteter, spesielt i nord, er i medvind fordi kvener i sin tid ble ofre for dårlig innvandringspolitikk.

Hovedkonklusjonen i innlegget må sies å være at kvensk er en kultur og et talemål, men at man i skolen bør undervise i finsk og ikke kvensk. Hun forteller også at da hun i august ble intervjuet for en lærerstilling i finsk i Troms, spurte rektoren om hun også kunne kvensk:  «Jeg svarte at jeg ikke anser kvensk som et språk og at innføringen av kvenskundervisning i norsk skole har vært en politisk motivert fiasko. Kvensk er en kultur og et talemål, men selve språket er finsk. Det er finsk som bør undervises.». Hun skal ikke ha fått jobben.

Sterke reaksjoner

Kommentarfeltet tilhørende innlegget høstet både massiv støtte, men også motstand i sosiale medier.

En leser skriver «Hurra, endelig en som sier det mange av oss har visst hele tiden!! Media har slukt dette rått, og etterhvert har «kvensk» blitt en sannhet. Skremmende». En annen skriver at han synes det er bra at det endelig er en som tør å si ifra, og at han er enig i at barna skal lære finsk framfor kvensk.

Professor emeritus Henning Johansson fra Stockholm reagerer på innlegget og mener at Sarromaa er historieløs, mens Bengt Isaksen omtaler debattinnlegget som både «skremmende kunnskapsløst» og «imponerende kunnskapsløst» av en som både er historiker og lærer. Videre skriver han at kommentarfeltet også er preget av manglende kunnskaper om kvener og årsakene til alle folkevandringene som har vært i nord.

Les hele innlegget her: Tenk om skolen hadde undervist i kebabnorsk