Nye Moan skole skal ikke nødvendigvis hete Moan skole. Hva det eventuelle nye navnet skal være, skal politikerne diskutere i neste ukes kommunestyremøte. (Kuva: Kristina Båtnes Hestdahl)

 

Moan skole? Storslett barneskole? Eller Dalojänkka skole? Det er forslagene politikerne skal ta stilling til.

 

Kristina Båtnes Hestdahl
Framtid i nord

 

Saken ble først publisert i Framtid i nord.

Moan skole i Nordreisa er under utbygging, og i den forbindelse har det kommet ønske om å bytte navn på skolen.

Barneskolen på Storslett har huset 1. til 4. klasse, men fra og med januar 2025 skal hele barnetrinnet inn på skolen, altså 1. til 7. klasse.

Flere innspill

Det er de ansatte ved skolen som har tatt initiativ til navnebyttet, og det er kommet inn tre innspill:

  1. Moan skole (altså ingen endring)
  2. Storslett barneskole
  3. Dalojänkka skole

Sistnevnte er myra som ligger ved og bak skolen, og som strekker seg til foten av Lundefjellet – og Dalojänkka kan oversettes til «gardsmyra.» Navnet kan gjenkjennes både på kvensk og på samisk, står det i sakspapirene.

Dersom man går for Storslett barneskole, er det også naturlig at dagens Storslett skole, endrer navn til Storslett ungdomsskole, eventuelt Nordreisa ungdomsskole, heter det i utredningen.

Opp til politikerne

Det er kommunestyret som får saken på sitt bord i neste ukes møte. Saken er lagt frem uten innstilling fra kommunedirektøren.

Ifølge stedsnavnloven er det flere parter som må høres med et eventuelt navnebytte. Dersom man går for Storslett barneskole, trenger man ikke en høring, da navnet allerede er godkjent.

I sakspapirene kommer det frem at et navneskifte trolig vil koste kommunen rundt 20 til 30 000 kroner i nye skilt.

Der står det også at ønsket om nytt navn nok er et ønske om ny giv i forbindelse med innflytting i en så godt som ny skole.