Annie Blomli er daglig leder ved Halti kvenkultursenter IKS. (Foto: Frank Halvorsen)

 

Ny stor aktør fikk også nei: – Jeg kjenner på en oppgitthet, sier Annie Blomli etter å ha fått avslag på prosjektstøtte som kvenkultursenteret er avhengig av.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Halti kvenkultursenter IKS fikk avslag på sine to søknader til Kulturdirektoratet, som begge var knyttet til styrking av det kvenske språket, og synliggjøring av kulturen.

– Man blir jo overrasket over at de velger oss bort, sier daglig leder Annie Blomli.

– Vi er avhengig av de midlene for å kunne jobbe med det kvenske, og å synliggjøre kulturen.

Det ene prosjektet som fikk avslag var en videreføring av et språkprosjekt som har slått godt an blant unge voksne. Her har det vært trykket kvenske uttrykk og motiver på blant annet t-skjorter, med et ønske om å lage et produkt som var lett å bruke samtidig som man synliggjorde språket. Det var i den forbindelse søkt om midler til å blant annet gjøre seg mer tilgjengelig på sosiale medier for å nå unge kvener.

– Det var et ønske om å skape litt mer nysgjerrighet, og informere om hva det kvenske er til et større publikum, sier Blomli.

Det ble også søkt midler til å lage en digital visualisering av tjæremila i Kvænangen som blant annet skulle brukes til å formidle til skolebarn hvor mye treverk som gikk inn i arbeidet, og hvor stor inntektskilde det var den gang da.

Fikk først søknadene i retur

Blomli forteller at når de først hadde sendt inn søknadene, så fikk de dem retur med beskjed om at de var mangelfulle. Da satte de seg ned og jobbet ekstra hardt med å lage vedlegg og forklare prosjektene tydeligere.

– Det er  veldig demotiverende, særlig når man har brukt så mye tid og arbeid på å lage gode søknader.

Videre forteller hun at det er frustrerende når en ikke får vite hva det var som gjorde at de ikke ble prioritert i denne runden. Den eneste grunnen som kommer i avslagsbrevet fra direktoratet er at det ikke er nok midler til å støtte prosjektet.

– Det er vanskelig å vite om det var søknaden som var mangelfull, eller om det er prosjektene som ikke er viktige nok, fortsetter Blomli.

En lei nyhet å få på starten av uken

Blomli forteller at det var en lei nyhet å få på starten av uken, som har preget humøret de siste dagene.

– Jeg kjenner på en oppgitthet og en tristhet, og det har jeg siden jeg fikk avslagene, sier hun.

Hun stiller seg undrende til at både Halti kvenkultursenter IKS og Kvensk institutt fikk avslag på sine søknader.

– Når to så store aktører får avslag, sitter man jo å undrer seg litt på hva som skjer.

– Nei, jeg blir litt uten ord, avslutter Blomli.