At det ble nei også til å videreføre allerede eksisterende prosjekter, overrasket daglig leder Hilde Skanke. (Arkivfoto: Lill Vivian Hansen)

 

Kvensk institutt fikk avslag på sine søknader om revitaliserings- og styrkingsprosjekter.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

I disse dager får mangt et kvensk prosjekt tommelen opp eller ned fra Kulturdirektoratet. Saken gjelder tildelingen av midler til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Kvensk institutt var blant dem som fikk avslag på sine søknader. Hilde Skanke, daglig leder ved instituttet, uttrykker i utgangspunktet forståelse for at det er lite penger som skal fordeles på mange – men sier at hun likevel hadde forventet å få midler.

Hard kamp

– Jeg ble veldig overrasket, sier Skanke når vi spør hvordan hun reagerte på avslagene.

– Jeg er jo selvfølgelig skuffet, det er jeg, sier hun.

Skanke forteller videre at det er vanskelig å klage ettersom midlene allerede er bevilget, og de ønsker heller ikke å stå i veien for andre aktører.

– Vi skjønner jo at det er en ganske hard kamp om små midler, men jeg hadde likevel håpet at de ville prioritere prosjektene vi har på gang.

Tre søknader

Instituttet sendte inn tre søknader til prosjekter som alle var direkte linket til revitalisering av språk og styrking av kultur.

– Det er jo verst for de prosjektene som vi har fått midler til før, og som skulle være en videreføring av det som allerede er i gang. Veldig kjipt at direktoratet ikke ønsker å videreføre sånne prosjekter, sier Skanke.

Blant prosjektene de ønsket å jobbe videre med var språk-appen «New Amigos» som de søkte om å få videreutviklet for fjerde gang. Søknaden «Digital språkkafé på kvensk» er en videreutvikling av språk-appen, og var et ønske om å kunne utvikle en slags språkkafé-app, der kvenforeninger rundt om i Norge kan sitte i samme språkkafé på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

Nei til lue-prosjekt

– Jeg tenker at hvis man har muligheten til å sitte flere mennesker sammen, på flere lokaliteter i landet, så øker man muligheten for å lære flere språket, sier lederen.

De fikk også avslag på søknaden «Riukkulakki-Revitalisering» samt «Forprosjekt Alf Einar Hansens fotoarkiv». Begge prosjektene var ment til å videreformidle glemt, og nesten tapt kunnskap, og med et ønske om å synliggjøre kvensk kulturarv.