Ordfører Hilde Anita Nyvoll utenfor rådhuset på Storslett. Hun holder et umiskjennelig kvensk skilt, det skal opp på veggen. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Nordreisa tar steget fra norskspråklig kommunehus til trespråklig rådhus.

 

Pål Vegard Eriksen og Arne Hauge
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Nå holder vi på med å skilte Nordreisa kommune på samisk og kvensk. Vi skal også få opp skiltet «rådhus», sier Hilde Anita Nyvoll, ordfører i Nordreisa i 6-kommuners regionen Nord-Troms.

Nylig valgte de å bytte navn fra kommunehus til rådhus, der nevnte «hovedskilt» blir på norsk og sentralt montert over hovedinngangen. Resten, kan det tilskyndes, får sine respektive navn på alle tre språk. Ordføreren klargjør overfor Ruijan Kaiku at skiltarbeidet ble satt i gang som en fortsettelse på mye godt arbeid som allerede er gjort.

Ved E6

– Vi har fått opp trespråklige skilter langs veiene, og jeg syns vi skal fortsette den jobben. Nordreisa ligger i den regionen hvor tre stammer møtes, så det er bare naturlig at vi viser det også ved å skilte rådhuset vårt på tre språk, sier hun.

Noe av det som i skrivende stund monteres opp, er umiskjennelig kvensk. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

I Nordreisa ligger rådhuset tett inntil E6, med de gode synlighetsmuligheter det generelt gir både overfor egne innbyggere og besøkende. Ordføreren viser til at Nordreisa har relativt lite som understreker den kvenske og samiske tilhørigheten overfor dem som trafikkerer forbi på hovedveien, noe som naturligvis øker betydningen av det man tross alt har. Her spiller som vi forstår den kommunale storstua, rådhuset, en viktig rolle.

Brev og logo

– Det viser at dette er oss, og noe vi er stolte av. Innbyggerne våre har allerede blitt vant til å se de trespråklige skiltene langs veien, også av den grunn skal det opp på rådhuset, sier ordføreren.

– Nordreisa har fått godkjent trespråklig kommunenavn, hvordan jobber dere ellers med å bruke alle tre språkene?

– Vi har det på brevarkene og logoene våre. Det er en strategi vi har, å bidra til å synliggjøre både kvensk og samisk. Vi er som sagt en kommune i et område hvor tre stammer møtes, det er viktig for oss og vi er veldig stolte av det.

De kan skilte med god kompetanse på lim & skruer, de som onsdag var i sving ved rådhuset. (Foto: Pål Vegard Eriksen)