Raymond Olufsen fra Båtsfjord og Skallelv blir ny daglig leder i Vesisaaren kvenin kielisenteri – Vadsø kvenske språksenter. (Foto: privat)

 

Nytilsatt dagligleder av Vesisaaren kvenin kielisenteri – Vadsø kvenske språksenter ser fram til å styrke sin egen kvenske identitet gjennom sin nye jobb.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Styret for Vesisaaren kvenin kielisenteri – Vadsø kvenske språksenter har nå tilsatt Raymond Olufsen som ny daglig leder ved språksenteret.

– Jeg gleder meg til å starte i stillingen og ser fram til å jobbe med nye spennende prosjekter for å styrke kvensk språk og kultur. Gjennom arbeidet håper jeg også å styrke min egen kvenske identitet, sier Raymond Olufsen i pressemeldingen.

Trygg Jakola. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Styrleleder Trygg Jakola kan fortelle at Raymond er fra Båtsfjord og jobber som lærer ved Båtsfjord skole og voksenopplæringen. Han har også røtter fra Skallelv i Vadsø kommune.

– Styret for Vesisaaren kvenin kielisenteri er glad over at vi har fått Raymond Olufsen til å videreføre det viktige arbeidet ved senteret, skriver styreleder Trygg Jakola i en pressemelding.

Olufsen er utdannet som systemutvikler innen informasjonsteknologi ved Høgskolen i Finnmark, og har i tillegg har han lederutdanning innen kreativitet og innovasjon fra Markedshøyskolen i Oslo. I mange år har han hatt ulike jobber som adjunkt/konsulent/koordinator og leder innen ulike videregående skoler i Oslo, samt hatt mange års erfaring fra utelivsbransjen.

– De siste årene har han jobbet i Kirkens Bymisjon i Oslo, hvor han også har fungert som styremedlem, før han i høst vendte nesa mot nord igjen. Siden 2014 har han også vært en aktiv sjømann, og er eier av to båter som overvintrer i Oslo. Han er aktiv i kulturlivet som musiker og er valgt inn som styreleder for Radio Nord Norge, hvor han også fungerer som programleder, forteller Trygg Jakola.

Tiltredelsen ved Vesisaaren kvenin kielisenteri – Vadsø kvenske språksenter  vil skje snarest mulig.

– Jeg får ikke anledning til å flytte på meg før etter nyttår. Regner med at jeg er på plass rundt 15 januar, sier Olufsen som da skal flytte til gården i Skallelv som han har hjulpet til å pusse opp de to siste årene.