Illustrasjon: Wilfred Hildonen

 

Ruijan Kaikus leder for januar 2021.

 

Det er typisk norsk å være kven

I dette magasinet kan du lese om studenten fra Oslo som straks hun så på saken, fant kvenske røtter. Og da Ruijan Kaiku nylig hanket inn en ekstern og kjempenorsk journalist til et kvensk prosjekt, fant også han det samme.

Det skjer for ofte til å være tilfeldig. Må man som ruijaværing gå i seg selv, så dukker det gjerne opp kvensk bakgrunn.

Vårt inntrykk er at potensialet for nye kvener er større enn før antatt. Det burde bli undersøkt, i en masteroppgave eller tilsvarende, hvor mange som blant et visst antall tilfeldig utvalgte personer har kvensk slektsbakgrunn.

Det er i dag lite i veien for å stå fram som kvensk, en hederstittel slik vi ser det, men identiteten verken bør eller skal påtvinges folk. Man må selv ville det, ut fra frivillig tilhørighet og ikke påtvunget genetikk.

«Jeg valgte å bli noe jeg uansett ville vært», har vi klokelig hørt det bli sagt. Av en finnmarking som i voksen alder tok tilbake det fornorskningen stjal da hun var liten.

Og det er viktig å huske: Var det ikke for fornorskningens nådeløse klo, så fantes det i dag mange flere kvener. Mye mulig ville det krydd av dem, det får vi aldri vite.

Vel å merke, i dag snakker vi om avfornorskning, ikke om avnorskning. Det er to ulike ting, ganske enkelt fordi man som nypreget kven naturligvis beholder sin unike verdi som norsk. Det er, satt på spissen, typisk norsk å være kven. Og fordi få ting bidrar mer til det typisk norske enn det typisk norske, så er dagens avfornorskning et viktig element i redusert avnorskning. Altså et gode også for nasjonens samlede identitet.

Mer eller mindre lykkelig uvitenhet er ikke for alle, så bli en kven før det er for sent, lyder vår oppfordring for 2021. Hør med noen som kan tenkes å vite hvem de er, foreldre og besteforeldre, eller få nettbasert slektsgransking til å lafte sammen to pluss to og belyse om også du er en kvensk kongle på ditt eget slektstre.

Da gjenstår det bare å blåse på fingrene og krysse dem for passelig mengde nysnø fra himmelen, slik at kvener og andre kan få satt spor etter seg også i 2021.

 

Se oon tyypilistä norjalaista olla kvääni

Tästä makasiinista sie saat lukkeet muutaman studentin ympäri joka, heti ko hän alkoi selvittämhään assiita, havaitti ette hänelä oli kväänijuurii. Ja ko Ruijan Kaiku hiljan hommas ulkopuolisen ja täysin ruijalaisen journalistin muutamhaan kvääniprosekthiin, havaitti hän justhiin sen saman.

Niin käypi liijan ushein ette se olis tyhä sattumalla. Jos ruijalainen pittää alkkaat tarkastelemhaan itteäns, se sieltä helposti ittää esile kväänitauvusta.

Meistä näyttää ette potensiaalissii kväänii oon enämen ko olema luulheetkhaan. Sitä pitäis tutkiit, maasteritehtävässä eli jossaki muussa semmoisessa, ette kunka moni jostaki vissistä sattumalla valitusta joukosta oon kväänisukkuu.

Tääpänä ei mikhään estä ihmistä sanomasta ette hän oon kvääni, sehän oon kunnianimitys, mutta identiteettii ei kyllä saa eikä piđä pakoittaat kenenkhään pääle. Sitä pittää itte haluta, niin ette itte tunttee ette kuuluu joukkhoon, ei niin ette sattuu geneettisesti siihen kuulumhaan.

«Mie valittin tulla joksiki mitä mie joka taphauksessa olisin ollu», olema viishaan ihmisen kuulheet sannoovan. Se oli muutama finmarkkulainen joka raavhaana otti takaisin sen mitä ruijalaistaminen häneltä kläppinä oli ryöstäny.

Ja se oon tähđelinen muistaat: Jos ei väki olis joutunu ruijalaistamisen armottomhiin kynshiin, se tääpänä olis paljon enämen kväänii. Piian niitä aivan kuhisis, mutta sitä met emmä koskhaan saa tiettäät.

Se pittää kansa ymmärttäät ette nyt met puhuma ruijalaistumisen vähentämisestä, emmä norjalaisuuđen vähentämisestä. Net kaksi assiita häyttyy eroittaat toinen toisesta aivan vain sillä ette uuđen mallin kvääni tietenki aina oon yhtä paljon norjalainen ko ennenki. Se oon, ko oikhein kärjitämmä, tyypilistä norjalaista olla kvääni. Ja ko harva assii tekkee tyypilisestä norjalaisesta vielä tyypilisemän norjalaisen, se nykyinen ruijalaistumisen vähentäminen oon tähđelinen ko halluuma ette norjalaisuus ei vähenis. Tämä sitte oon hyöđyksi nasuunin yhtheiselle identiteetilleki.

Kaikile tietämättömyys ei ole enämen eli vähemän onnelinen tila, ja siksi sulla kannattaa tulla kvääniksi ennen ko oon liijan hiljain, kuuluu meiđän kehoitus vuođele 2021. Kysy joltaki semmoiselta joka piian vielä tiettää kuka hän oon, vanhiimilta eli isovanhiimilta. Tahi pane netin sukututkimuslaiđat räknäämhään kaksi plus kaksi ja muistelemhaan jos piian sieki olet yksi oksanhaara sinun omassa sukupuussa.

Sitte pittää tyhä ristiit sormet ja toivoot ette taivhaalta satais passelin määrän lunta niin ette kväänit ja muut saatettais jättäät omat jäljet kansa vuona 2021.