Helga Kristine Pettersen formidler mer enn gjerne kvensk litteratur (Foto: Sonja Siltala)

 

Kvensk bibliotektjeneste er glad for oppblomstringen av kvensk litteratur. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Helga Kristine Pettersen har i mange år hatt et bankende hjerte for kvensk litteratur, og da hun i høst begynte i jobben som rådgiver for Troms og Finnmark fylkeskommune fikk hun nettopp Kvensk bibliotektjeneste som en av sine ansvarsområder.

– Jeg er veldig glad for å få lov til å jobbe med formidling av kvensk litteratur, sier Pettersen.

Økt ansvarsområde

Kvensk bibliotektjeneste holder hus på fylkesbiblioteket i Vadsø. Fra oppstarten av forprosjektet var tjenesten i hovedsak rettet mot bibliotekene i Finnmark, men etter fylkessammenslåingen har ansvarsområdet økt.

– Siden det geografiske området har blitt større, har det kanskje også dukket opp nye behov som man ikke har hatt tidligere, påpeker hun.

I dag inneholder bibliotektjenesten omtaler av kvenskspråklige utgivelser, samt omtaler av utgivelser om kvenske/norskfinske forhold på alle språk. Dette presenteres på en egen nettside

– Jeg tror nok nettsiden har vært en del i bruk, men som det er med alt så trengs det kanskje nye måter å styrke tjenesten på, tror Pettersen. 

Tar i mot innspill

En av bibliotektjenestens oppgaver er også å bevisstgjøre folkebibliotekene om hvilke kvenske utgivelser som finnes.

– Folkebibliotekene skal speile lokalbefolkninga, det innebærer også at de tilbyr litteratur for den kvenske befolkningen i kommunen, forklarer hun.

Helga Kristine sier at den kvenske bibliotektjenesten gjerne tar i mot innspill for hvordan de kan gjøre tjenesten bedre og den kvenske litteraturen mer tilgjengelig.

– Jeg syns brukerne våre skal få si hvilke behov de har i forhold til formidling av kvensk litteratur, og hvordan de ønsker at vår tjeneste skal være, sier hun.

Tegneserien om Nils & Magga finnes blant annet på biblioteket i Vadsø. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Oppblomstring

Det at det de siste årene har det blitt utgitt mer kvensk litteratur det siste året, er noe som gleder Pettersens hjerte.

– Nå opplever vi en oppblomstring av utgivelser som kommer ut, både barnebøker, tegneserier og så videre, og da er dette en mer takknemlig jobb, sier Helga Kristine.

Hun kommer gjerne med forslag til kvensk litteratur man burde lese.

– Akkurat nå vil jeg gjerne anbefale tegneserien Nils ja Magga, barnebøkene om Linus og Agnes Eriksens bok Hiiri Hiukkahamhaan suolapalat ja väha mitaki muuta. De to første er bare på kvensk, men illustrasjonene gjør at det er lett å følge med teksten, mens boka til Agnes Eriksen er som et oppslagsverk man kan bruke hele livet, sier hun.

 

Vadsø Bibliotek huser Kvensk bibliotektjeneste. Kuva Heidi Nilima Monsen