Svært mange små språk går en usikker framtid i møte. Kvensk er stadig blant de minste, men ikke aller minst. Likevel haster det med å lære det bort til nye generasjoner. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Språk så små at det er fullt mulig å kjenne samtlige som snakker det.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det språket i verden som trolig har færrest brukere, er nok Wintu-Nomlaki. I en nylig artikkel skriver msn livsstil at språket tradisjonelt ble snakket av innfødte i Sacramento Valley i California, og at det i dag tilsynelatende snakkes av bare 1 person.

Det betyr akutt og overhengende fare for at språket kan forsvinne, noe som også gjelder språk som Bakole fra Sør-Kamerun med rundt 300 brukere, nesten utdødde Birri fra Den sentralafrikanske republikk med 200 brukere, og Waimajã/Bará fra Columbia med 100 brukere.

Tallene for hvor mange som snakker kvensk, er meget usikre, og befinner seg i følge Store norske leksikon et sted mellom 2.000 og 8.000 personer. Søsterspråket meänkieli – også det et lite språk – kan skilte med langt flere brukere, men også her viser tallene usedvanlig sprik, i følge wikipedia mellom 25.000 og 75.000 brukere.

Unesco anslår at halvparten av verdens 6.000 språk vil forsvinne dersom tiltak unnlates truffet. De sier følgende:

«Når uskrevne og udokumenterte språk forsvinner, er dette et tap for menneskeheten. Språk, særlig urfolksspråk, inneholder mye verdifull kunnskap om vår fortid. Grundig planlagt og godt gjennomført språkpolitikk kan stoppe denne utviklingen.»

I motsetning til hva mange nordmenn tror, er norsk et stort språk. Kvensk institutt skriver følgende (i heftet Kvensk språk – historie og nåtid):

«Det er likevel få språk, bare et par hundre, som har over en million språkbrukere. Både finsk og norsk, som vi kanskje har ansett for å være små språk i verdenssammenheng, er faktisk blant de få virkelig store.»