Tradisjonen rundt eksempelvis tjæremiler strekker seg et stykke tilbake i historien, men hva med den bofaste kvenske innflytelsen før den tid? «Innvandring er en viktig del av den kvenske historia», skriver Mikkel Berg-Nordlie i dette innlegget. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Mikkel Berg-Nordlie er historiker og seniorforsker ved NIBR-OsloMet. I dette innlegget repliserer han på et svar han fikk Kai Petter Johansen, leder for Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto.

 

Leder av Norske Kveners Forbund omtaler i Ruijan Kaiko (02.03 ) min gjennomgang av «historie»-sidene til Kvensk Finsk Riksforbund (02.03 ). Jeg har noen korte kommentarer til den omtalen.

Les Mikkel Berg-Nordlies opprinnelige innlegg her: Kvensk Finsk Riksforbund som historielærer

Her kan du lese Kai Petters svar: Kommentar til Mikkel Berg-Nordlies innlegg

NKFs leder, Kai Petter Johansen, kan leses som at han er bekymra for at min tekst skal «skape fastlåste konflikter og mer hets.» Jeg klarer imidlertid ikke å se hva jeg skriver som skal kunne ha en slik effekt, og forstår det heller ikke ut fra Johansens innlegg. Det er mulig jeg misforstår. Johansen kan eventuelt ta kontakt og utdype.

En ting som forundrer meg og som jeg setter svært lite pris på er at Johansen ved gjentatte anledninger skriver at «Berg-Nordlie og Kvensk Finsk Riksforbund» gjør og mener det ene og det andre. Enhver som har lest min gjennomgang av KFRs «kvenske historie» vil ha fått med seg at jeg ikke har noen ting med KFR å gjøre, og at jeg er sterkt kritisk til historiesynet de sprer. Å kople mitt navn opp mot dem er unødvendig og grunnløst.

Fokuset på generalmajor Schnitlers protokoller er en av grunnene til at Johansen ser likhetstrekk. Den oppmerksomme leser vil imidlertid ha fått med seg at når jeg skriver om Schnitler er det nettopp fordi KFR gjør det: min tekst er en gjennomgang av KFRs nettsider om kvensk historie, og siden de misbruker Schnitlers protokoller må jeg også skrive om dem. NKFs leder påpeker ellers helt riktig at Schnitlers kategoriseringer av folk sin etnisitet bør leses ut fra hvem han var – jeg kommenterer også dette, i min gjennomgang.

Hvem som «hører hjemme» i hvilket land er et spørsmål Johansen mener at både KFR og jeg er opptatt av. Men jeg har altså ikke skrevet noe om dette. Jeg skriver at kvenene har ei innvandringshistorie, men dette står ikke i motsetning til at kvenene hører hjemme i Norge. Tvert imot har vel langt de fleste med kvensk identitet vokst opp innafor Norges grenser, og hører hjemme her.

Men innvandring er en viktig del av den kvenske historia, og jeg kommer vanskelig utenom å skrive det når et av de sentrale trekkene ved KFRs «kvenske historie» nettopp er at de prøver å viske ut kvensk innvandringshistorie og erstatte den med ei fantasifortelling om at kvener har vært i Norge siden før vikingtida og grunnla Norge.

Jeg oppfatter NKF som en seriøs organisasjon, og har det inntrykket at de ikke står for en slik historiefortelling.