I Tanaelva føler lokale fiskerettshavere seg krenket av statens inngåtte lakseavtale mellom Finland og Norge. (Illustrasjonsfoto: Altaposten) 

 

Uenige i at ikke-fastboende finske hytteeiere skal kunne selge egne fiskekort.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA (LBT) og Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget (LFT) har mislyktes i å få til en politisk løsning angående tanaavtalen, og stevnet den 5. juli i år staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD). Det er Ságat som opplyser dette.

Søksmålet gjelder spørsmålet om forskriftene, forskrifter som altså gjennomfører den inngåtte avtalen med Finland om fisket i Tanavassdraget, og om disse krenker lokalbefolkningens fiskerettigheter.

– Vi kan ikke godta at finske eiendomsbaroner beriker seg på bekostningen av lokalbefolkningens rettigheter. Ressursene i elva tilhører de lokale fiskerne, og dette er et ran av felleskapets midler, sier parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen i Arbeiderpartiets sametingsgruppe overfor Ságat.

Les mer her: Nå har de stevnet staten