Anna-Kaisa Räisänen, Cathrine Baglo, Inger Elin Utsi, Jon-Christer Mudenia, Eva Hanneli Saariniemi og Liss-Ellen Ramstad utgjør kommisjonens sekretariat (Foto: Sannhets- og forsoningskommisjonen)

 

Masterstudentene Eva Hanneli Saariniemi og Jon-Christer Mudenia er allerede i gang med kommisjonsarbeidet.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Eva Hanneli Saariniemi er finskspråklig og skriver sin masteroppgave om finsk innvandring. Foto: Inger Elin Utsi

– Jeg skriver masteroppgave om finsk innvandring, og det temaet berører både samiske, skogfinske og spesielt kvenske forhold. Det følte jeg var relevant for stillingen som assistent i kommisjonen, forteller Eva Hanneli Saariniemi (37). Nylig begynte hun og Jon-Christer Mudenia (25) i jobben som studentassistenter i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Primært består arbeidet i å innhente informasjon, transkribere intervju, gjøre arkivgransking, gjennomgå minnesmateriale og tilrettelegge for kommisjonens representasjoner.

– Jeg har kommet godt i gang med arbeidet, og har høye forventninger til arbeidets innhold, sier hun. 

Norsk-finsk bakgrunn

Saariniemi er fra Vardø og har siden 2016 studert historie ved UiT Norges arktiske universitet. Hun fullfører sin mastergrad våren 2021. Eva har vokst opp med norsk og finsk som hjemmespråk og hennes mor er finsk innvandrer. Hennes masteroppgave tar for seg finsk innvandring i nordområdene.

– Min far døde tidlig, så jeg vokste opp i en finsk kultur og med hovedsakelig finsk som hjemmespråk. I tillegg hadde jeg en del venner med samme bakgrunn som meg hjemme i Vardø. Derfor har det finske alltid vært en viktig del av min identitet, forteller hun.

Viktig mandat

Jon-Christer Mudenia (25) er fra Tana og har siden høsten 2019 studert lektorutdanning (8-13) med samisk som hovedfag ved UiT Norges arktiske universitet. Han fullfører sin master våren 2024 og har samisk som sitt morsmål. Han anser språket som en viktig del av livet sitt.

– Jeg valgte å søke på jobben som assistent i Sannhets- og forsoningskommisjonen fordi det er et viktig mandat som kommisjonen har fått og jeg vil lære mer om kommisjonsarbeidet og det de undersøker. Jeg tror at det jeg lærer via kommisjonen skal komme godt med videre i mitt studieløp, sier Jon-Christer.

Verdifull arbeidserfaring

Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad ønsker de to studentene velkommen i sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

– Fordi Sannhets- og forsoningskommisjonens sekretariat er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet har vi mulighet til å tilby studenter verdifull arbeidserfaring, og utfordrende og faglige oppgaver knyttet til et kommisjonsarbeid av nasjonal betydning. Vi er glade for ansettelsene av disse to studentassistentene som, sammen med at vi utlyser ny stilling som utreder, vil øke kapasiteten i sekretariatet, sier Liss-Ellen Ramstad på kommisjonens nettsider.

Utvider staben

Etter at de to masterstudentene har kommet på plass, består sekretariatet nå av sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad, rådgiver Inger Elin Utsi og utrederne Cathrine Baglo og Anna-Kaisa Räisänen. Og snart får stabben et syvende medlem. Sannhets- og forsoningskommisjonen søker nemlig i disse dager etter en som kan tre inn som utreder/rådgiver.

– Granskingen er i en fase der vi får stadig flere som ønsker å fortelle sin personlige historie. Vi har passert 200 innberetninger. Vi jobber med faglige utredninger og analyserer vårt granskingsmateriale til sluttrapporten. I den forbindelse søker vi etter en person med høyere utdanning, og som har dokumentert erfaring fra forsknings- eller utredningsarbeid. Vedkommende må være analytisk og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Det er en fordel med kompetanse på kvensk, samisk eller finsk. Vi ser fram til å øke kapasiteten i sekretariatet, og er fornøyde med at vi allerede har fått på plass to studentassistenter. Vi håper mange vurderer å søke på den utlyste stillingen. Det er en unik sjanse til å være med på et kommisjonsarbeid av stor nasjonal betydning, sier sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad til Ruijan Kaiku.

Søknadsfristen er satt til 4. oktober.