Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeiliitto opplever fall i medlemstallet.

I følge forbundets årsmelding har medlemstallet sunket fra 838 medlemmer i 2013, til 806 i 2014 og ned til 787 registrerte medlemmer i 2015.

Det største fallet ser en i Nord-Varanger kvenforening som har gått fra 83 til 56 betalende medlemmer.

Til sammenligning har Tromssan ruijansuomalainen yhdistys økt sitt medlemstall fra 194 til 214, noe som gjør lokallaget i Tromsø til det helt klart største av NKFs lokallag. Kvenforeningene i Kåfjord og Tana har også økt sitt medlemstall betydelig.

–  Her må vi verve! Antall medlemmer er veldig viktig for hvor mye vi får i støtte fra departementet til organisasjonen. Jeg håper at den vervekampanjen vi har på gang vil hjelpe. Vi har fått tilbakemelding om at flere lokallag har kommet i gang med å verve medlemmer, og det er veldig bra, sa NKF-leder Hilja Huru under årsberetningen.

Ingen nye lokallag er etablert i løpet av det siste året, men et lag i Balsfjord skal være under oppstart.