Tromssan ordfööreri Kristin Röymo kuttuu Tromssan kväänit praatimhaan siitä mitä komuuni saattais tehä kväänitten etheen. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

Ordfører Kristin Røymø ønsker å invitere Tromsø kvenforening for idemyldring for å gi innspill hvordan Tromsø kommune kan bidra med å styrke og synliggjøre det kvenske.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

I forbindelse med Kvenfolkets dag i mars holdt hun en engasjert tale under hovedarrangementet i Tromsø.
I et intervju med Ruijan Kaiku 16. mai sier hun at det er på tide å starte et grunnleggende arbeid for det kvenske i Tromsø. Men kommunen vet for lite – og derfor vil Røymo be om hjelp.
– Vi vet veldig lite om Tromsøs kvenske historie – men jeg har en, kanskje for optimistisk, forventning om at noen har mer kunnskap, selv om mye kunnskap er gått bort, sier hun.
Hun ønsker å lære mer om etablering av kvenske språksentre og behovet for kvenske barnehager.
– Det ville være veldig verdifullt, sier hun.
Røymo sier at hun føler et sterkt ansvar både for å ta både initiativ og sette i gang et arbeid for kvensk.
– Det er viktig å sette frøene hvis man ønsker at noe skal gro.
Hun håper at første kontakt kunne tas allerede før sommerferien.

Ikke på politisk dagsorden
Troms fylkeskommune har en handlingsplan for kvensk som vil synliggjøre kvener, styrke det kvenske og gjøre kvenene bedre kjent for alle. Men Nord-Norges største kvenkommune Tromsø har kanskje aldri drøftet kvenske saker.
– Det har aldri, så vidt meg bekjent, vært behandla kvenske saker i Tromsø kommunestyre. Det har skjedd mye for det samiske, der situasjon var ganske kritisk bare i noen få år tilbake.
Hun har merket at bevisstheten om det kvenske har økt i samfunnet.
– Noe er i gang, det gror en økt forståelse og bevisstgjøring. Vi har ikke noe konkret arbeid i gang for det kvenske, men vi har folk som er veldig aktive og opptatt av det kvenske. Kanskje gjorde Finlands 100-årsfeiring at vi er blitt mer bevisste også for den kvenske og den finske delen av vår historie?

Ønsker å undersøke behov for kvensk barnehage
Røymo mener den største utfordringa for kvenene er usynliggjøringa.
Hun er enig i at en god måte å styrke kvensk språk i Tromsø ville være å starte en kvensk barnehage.
– For å starte en kvensk barnehage, måtte vi først vite hvor mange barn som skulle gå der. Vi måtte ha en undersøkelse for å sjekke om det er grunnlag til det, og vi måtte undersøke hva slags type barnehage dette ville være. Når det gjelder det samiske, vi har to hovedkategorier: Barn som snakker språket hjemme og barn som ikke snakker språket hjemme, men som har foreldre som ønsker at barnet skal lære seg språket – og i mange tilfeller kan ikke foreldrene språket heller. Vi trenger å ta vare på begge kategoriene. Når det gjelder det kvenske, vil det kanskje være en mulighet å etablere en kvensk avdeling med kvenskspråklig personale.
– Jeg tenker at det kunne være aktuelt å gjennomføre en slik undersøkelse.

Sammenslåing vil styrke det kvenske
Røymo ser også mot Finnmark. Hun tror at en sammenslåing av Troms og Finnmark, hvis det blir noe av det, vil være en styrke for det kvenske.
– I en slik fylkeskommune ville kvensk umiddelbart ha en posisjon, mener hun.
– Har Tromsø kommune kvensk flagg?
– Nei, det vi har ikke, men nå har jeg bestilt flagg, og neste år vil det være på plass! Det er helt naturlig at vi heiser flagg på Kvenfolkets dag, og det er viktig å markere sånne dager. Vi er den største kvenkommunen, sier Røymo.
I Tromsø bor det kvener fra hele Finnmark og Troms.
I vårvinter markerte kommunen også den nordiske dagen med alle nordiske flagg.
– Slike ting forteller om hvem vi er.
– Hvordan går arbeidet med flerspråklige navneskilt?
– Kommunen jobber med skiltplan som skal være ferdig om våren eller tidlig høst. Det er naturlig å ta opp kvensk skilting her. Skilt er viktige symboler for samfunnet.

Vil jobbe sammen
Hun forventer at både staten og fylkeskommunen vil bidra økonomisk for å styrke det kvenske, og ser ikke bort fra at Tromsø kommune vil søke om midler til kvensk språksenter.
– Det kunne vært et startskudd for starte et arbeid.
Som naturlige samarbeidspartnere i arbeid for å styrke det kvenske i Tromsø nevner hun Troms fylkeskommune og universitetet, som kommunen har nylig etablert et samarbeidsforum med.
– Det er naturlig å sette det kvenske spørsmålet på dagsordenen i samarbeidsforumet. Dokumentasjon skaffes og historien skrives i et kunnskapsmiljø som Universitetet, konstaterer hun.
Hun mener at forståelsen for minoritetsspråk og minoritetene har økt.
– Det er ikke slik at tar du vare på en minoritet, tar du vare på alle.
Hun var nylig på besøk i Tromsøs vennskapsby Anchorage hvor hun traff en inuittkvinne som snakket et språk som bare hun og fire andre snakker – alle fem er gamle folk. Det gjorde et sterkt inntrykk.
– Det samme risikerer vi står overfor også her hvis vi som samfunn ikke sikrer den arven bare vi kan gjøre noe med. Et menneske alene kan ikke bevare et språk, sier Tromsø-ordføreren.

 

Kuttuu kväänit neuvonpithoon

Tromssan ordfööreri meinaa ette nyt oon aika alkkaat perustavan työn kainulaisten etheen Tromssassa.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

– Met tieđämä hyvin vähän kainulaisten histooriasta Tromssassa. Mie toivon ette oon olemassa ihmissii jokka saattais muistela tästä enämen. Mutta samala mie pölkään ette mie olen liian optimistinen sillä paljon vanhaa tiettoo oon häviny, ordfööreri Kristin Röymo sannoo.
Hän halluu kuttuut Tromssan kvääniseuren neuvonpithoon ja toivoo ette kokkous järjestyis jo ennen feeriää.

– Ymmärrys oon kasvamassa
– Saamen kieli ja kulttuuri oon tunnetut Tromssassa mutta mie en kyllä tieđä ette komuunistyyri olis koskhaan ottanu esile kväänin assiita, Röymo sannoo.
Hän meinaa ette jonkulainen tieto ja ymmärrys kainulaisista oon kuitenki kasvamassa.
– Piian Suomen 100-vuotisjuhla viimi vuona teki sen ette met aloima ymmärtämhään mitä kainulaiset ja suomalaiset oon merkinheet meile? hän hunteeraa.

Lastentaras ja kielisentteri
Röymo oon eriliikaisesti kiinostunnu kväänin kielisentteristä ja lastentarhaasta.
– Met häyđymä tutkiit kunka monta lasta kväänin lastentarhaasheen olis tulossa. Mie halluun kans oppiit kunka kväänin kielisentterin perustethaan.
Hän kohđatteli Anchoragessa inuittivaimon joka puhui kieltä mitä tyhä tämä vaimo ja nelje muuta vanhaa ihmistä puhui. Se kosketti.
– Sama saattaa tapattuut täälä jos yhtheiskunta ei ota vaarin meiđän perinöstä. Ihminen ei saata säilyttäät kieltä yksin, Tromssan ordfööreri sannoo.